kwi
16

„Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy”

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt „Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy”.

kwi
16

Seminarium regionalne „Mądrze pozyskuj, dobrze inwestuj, owocnie współpracuj!”

Narodowy Bank Polski, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacja Pokolenia mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych na Seminarium regionalne „Mądrze pozyskuj, dobrze inwestuj,  owocnie współpracuj!” w ramach projektu „Dobrze inwestuj w dobro! Nowe horyzonty zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego”, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 Gdańsk

kwi
08

Fundusze na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

            Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w terminie od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r.

            O pomoc z działania  mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych.

            Więcej informacji na stronie internetowej http:// www.arimr.gov.pl

kwi
03

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ORGANIZACJI CYKLU IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH W GMINIE SZTUTOWO W SEZONIE LETNIM 2013

 

Przedmiot zamówienia:

organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych w Gminie Sztutowo w sezonie letnim 2013

mar
27

Informacja o udzielonej dotacji

27 marca 2013 r.

 

Informacja o udzielonej dotacji

Wójt Gminy Sztutowo informuje, iż umową z dnia 26 marca 2013 r. zawartą pomiędzy Gminą Sztutowo a Klubem Sportowym „Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej” z siedzibą w Sztutowie została udzielona dotacja na realizację zadania „ Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach w imprezach sportowych i sportowo rekreacyjnych. Wysokość udzielonej dotacji 34 220,00 trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych .

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

mar
18

XXV SESJA RADY GMINY SZTUTOWO

                                                 Sztutowo.dnia.2013.03.15

 

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami / z w o ł u j ę :

XXV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 26 marca 2013 r na godz. 11.00

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

lut
27

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 27 lutego 2013 r. w Zespole Szkół w Sztutowie odbyły się Eliminacje Gminne XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM’’. Wiodącym organizatorem eliminacji na szczeblu gminy był  Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sztutowie. Nagrody ufundował Wójt Gminy Sztutowo. Szczególne podziękowania należą się dla Dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Sztutowie oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim za pomoc w przygotowaniu i realizacji konkursu.

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"