Mar
20

Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, iż Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.  rozpoczęła rekrutację do projektu „Zmiana Roli – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Mar
20

„Zadbaj o swoją przyszłość”

Projekt jest skierowany do 30 kobiet i 20 mężczyzn zamieszkujących tereny województwa pomorskiego w tym: 30 osób bezrobotnych i 15 osób nieaktywnych zawodowo zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 5 osób zatrudnionych przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Mar
18

OGŁOSZENIE O XXXII SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo.dnia.2014.03.17

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zmianami / zwołuję :

XXXII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 27 marca 2014r na godz.10.00

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie

/sala narad pok. Nr 1 –parter /

Mar
17

Fundusze na Firmę

 

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

 

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Dofinansowanie dla firm w konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.

Mar
17

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

    

PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Stegna przy ul. Gdańska 2, 82 – 103 Stegna (przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” ) i  obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Mar
13

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Szczęśliwe dziecko”

konferencja czyli
Jak wychować i nie zwariować.
Zagrożenia i wyzwania współczesnego rodzicielstwa.

Mar
13

V Edycja Wojewódzkiego Konkursu Odkrywamy Talenty na Pomorzu

Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Sztutowie zakwalifikowali się do Finału Powiatowego Konkursu Odkrywamy Talenty na Pomorzu. Konkurs zorganizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Naukowo – Edukacyjne ma na celu wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz motywowanie jej do rozwijania talentów i zainteresowań.

fpn

Szczegóły na stronie:    => Zespołu Szkół w Sztutowie

Mar
12

Informacja o złożonych ofertach na realizację zadania pn. : „Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo – 2014 r.”

Informacja o złożonych ofertach na realizację zadania pn. :

„Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo – 2014 r.”

Mar
11

Może morze? Zimą! – jak najbardziej.

Najlepsza kąpiel w morzu jest właśnie zimą – zapewniają Elbląskie Morsy, które odwiedziły Kąty Rybackie w niedzielę 9 marca. Grupa morsów została zaproszona przez Lokalną Organizację Turystyczną Gminy Sztutowo, która w ten sposób promuje piękne plaże Kątów i Sztutowa również poza sezonem letnim.

Rozgrzewka, obowiązkowe zdjęcia i do …wody. . Około 50 osób hartowało swoje ciało w zimnej jeszcze wodzie ( 5 st. C). Kilka osób zanurzało sie po raz pierwszy. Brawo! Na zakończenie na gorącą, pyszną zupkę i obiad zaprosili gospodarze baru Wielorybek.

Coraz więcej osób decyduje się na zimne kąpiele. Jest ku temu sporo powodów.

Mar
10

KWP GDAŃSK – UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

KWP GDAŃSK – UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

– Babciu, pilnie potrzebuję pieniędzy… – taki telefon może odebrać każdy z nas, nie zdając sobie sprawy, że może mieć do czynienia z przestępcą. Oszuści działający metodą „na wnuczka” wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny, prowadzą rozmowę w taki sposób, że potencjalna ofiara sama „zgaduje”, że rozmawia z kimś z rodziny – wnuczkiem, bratankiem, siostrzenicą.  Policjanci zatrzymują oszustów, lecz w ich miejsce pojawiają się kolejni, którzy modyfikują swoje metody działania. W ostatnim czasie podają się nawet za policjantów. Pamiętajmy w takich przypadkach natychmiast kontaktujmy się z Policją.

Mar
07

W dniu 6 marca br. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: Modernizacja i rozbudowa przystani żeglarskiej w Sztutowie w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure. Koszt robót budowlanych wyniósł 1.293.964 zł.  

Mar
07

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet,

serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności,

składa Stanisław Kochanowski Wójt Gminy Sztutowo.

Mar
06

Plany dotyczące nowego cmentarza w Sztutowie

 Z roku na rok coraz mocniej zarysowuje się problem braku miejsc pochówku na cmentarzu parafialnym w Sztutowie.

Po wielu latach starań i otrzymaniu od Dyrektora Muzeum Stutthof oraz Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozytywnej opinii dotyczącej lokalizacji cmentarza, gmina przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo w celu realizacji tego zamierzenia. Należy nadmienić, że procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może potrwać nawet 1,5 roku.

Lokalizację nowego cmentarza wskazuje poniższa mapka:

cmentarz

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"