Sie
30

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zmianę siedziby Urzędu Gminy w dniu 9.09.2013 r.  (poniedziałek)

Urząd Gminy w Sztutowie  będzie nieczynny dla interesantów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, iż od dnia 10.09.2013 r. Urząd Gminy w Sztutowie  przyjmować będzie interesantów

w swojej siedzibie  – budynek przy ulicy Gdańskiej 55 w Sztutowie.

Sie
30

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 2013-08-30

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  

Sie
30

Konkurs „Bezpieczna praca i zabawa na wsi”

Placówka Terenowa KRUS w Malborku w porozumieniu z Urzędem Gminy w Sztutowie i PIP, Oddz. w Malborku przeprowadziła konkurs plastyczny wśród dzieci spędzających wakacje w miejscu zamieszkania pt. „Bezpieczna praca i zabawa na wsi”. Rozpoczęcie konkursu zostało poprzedzone prelekcją  w każdej z świetlic na temat bezpiecznej zabawy i pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym. W trakcie spotkania dzieci miały możliwość wypowiedzenia się na temat prac jakie wykonują w gospodarstwie i jak spędzają wolny czas. Z relacji dzieci można było wywnioskować, że nie zawsze zabawy są bezpieczne i nie wszystkie prace powinny być wykonywane jako pomoc dzieciom.

Sie
30

Informacja o wynikach oceny formalnej konkursu dla organizacji pozarządowych

Sztutowo, dnia 30.08.2013 r.

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

O wynikach oceny formalnej

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 26.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  

Sie
29

Informacja dot. drogi wojewódzkiej nr 501

Gmina Sztutowo prowadzi wieloletnią korespondencję z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej nr 501 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie. Ostatnio wspólnie z zainteresowanymi gminami Powiatu Nowodworskiego.

Sie
29

OGŁOSZENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo. dnia. 2013.08.27

KG.0002.28.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r.  / tekst jednolity Dz.U. z 2013r , poz.594 / z w o ł u j ę :

XXVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 05 września 2013r godz. 10.00która odbędzie się w Zespole Szkół w Sztutowie

Sie
28

BURSZTYNOWA RUNDA MIERZEI WIŚLANEJ – 14 WRZEŚNIA 2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów rowerów, do wzięcia udziału w cyklicznej imprezie turystycznej, rajdzie rowerowym „Bursztynowa Runda Mierzei Wiślanej 2013”.

Rajd ten rozpoczyna cykl ogólnodostępnych masowych w swoim charakterze imprez rowerowych na terenie Województwa Pomorskiego, które realizowane będą każdego roku zawsze na początku i na końcu sezonu turystycznego.

Organizator „Moda Na Kaszuby”, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku lokalnego i turystycznego, cykl ten planuje rozpocząć właśnie na terenie Mierzei Wiślanej.

Wszyscy uczestnicy imprezy, którzy pokonają trasę w wyznaczonym przez Organizatorów limicie czasowym, otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje o imprezie znajdziecie Państwo na stronie www.rowery-runda.pl

Impreza planowana jest na dzień 14 września 2013 r., w godzinach 13.00 (start) – 21.00 (zakończenie imprezy). 

Sie
27

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi  na rok  2014”wymaga przeprowadzenia  konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Sztutowie –  w terminie do  28.09.2013 r. 

Sie
27

Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredy

Plakat

7 września w Bibliotece Publicznej w Sztutowie, w ramach ogólnopolskiej akcji odbywającej się z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odbędzie się Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredy

W akcji weźmie także udział Wójt Gminy  Stanisław Kochanowski.

Serdecznie zapraszamy!

Sie
26

Uroczyste otwarcie boiska sportowego w Grochowie Pierwszym

DSCN2080W piątek 23 sierpnia br. o godz. 16.00 odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego w Grochowie Pierwszym, którego budowa została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja opiewała na kwotę 644.266,16 zł. z czego 50 % kosztów zostało dofinansowane.

Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Stanisław Kochanowski i Sołtys wsi Danuta Morawska. Pani sołtys podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy za powstanie boiska sportowego. Po oficjalnym otwarciu dzieci wraz z rodzicami zagrali towarzyski mecz  piłki nożnej.

Sie
26

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy   z organizacjami pozarządowymi zapraszają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014″. 

Sie
23

Uwaga mieszkańcy – odbiór popiołu

Szanowni mieszkańcy, odbiór popiołu odbędzie się w dniach:

27 sierpnia 2013 r. – Sztutowo,
29 sierpnia 2013 r. – Kąty Rybackie, Skowronki, Kobyla Kępa, Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Grochowo Trzecie, Łaszka, Płonona, Groszkowo.

Odbiór odbywać się będzie w godzinach od 6 do 22.

Sie
23

plakat_GOTOWYSzczegóły na stronie www.dniotwarteprojektowunijnych.pl

Sie
22

Nabór na osobę do spraw obsługi projektu

Nabór na osobę do spraw obsługi projektu.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"