Paź
17

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 17.10.2013 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SZTUTOWO

W związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska  na lata 2013- 2016 z perspektywą do roku 2020”, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), informuję o  możliwości zapoznania się z treścią ww. projektu dokumentu. Wnioski i uwagi można składać do dnia 8 listopada 2013 roku.

Paź
17

HUBERTUS – Pogoń za lisem

Właściciele, wolontariusze i podopieczni Stajni u Bohuna

Mają zaszczyt zaprosić na święto myśliwych i jeźdźców,

które odbędzie się w sobotę 19 października 2013r.

na terenie naszej stajni, ul. Gdańska 4 , Sztutowo.

Rozpoczęcie godz. 12:00.

Paź
11

Uwaga! Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektronicznych

Uprzejmie informuję, iż na terenie Gminy Sztutowo odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektronicznych (tj. wersalki, fotele, pralki, lodówki, telewizory, komputery itp.). Inne rodzaje odpadów nie będą przyjmowane.

Paź
11

Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota- wydatki na infrastrukturę techniczną

DSCN2226

Tygodnik „Wspólnota” jest pismem zajmującym się samorządem terytorialnym. Z jego inicjatywy i na jego łamach publikowane są rankingi samorządów w tym najważniejszy z nich ranking inwestycyjny.

 Rankingi tygodnika opracowywane są przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o dane wynikające z ankiet uzupełnianych przez samorządy wszystkich szczebli.

Według rankingu największych inwestycji w infrastrukturę techniczną w samorządach, Gmina Sztutowo uplasowała się w kategorii gmin wiejskich na X pozycji w skali całego kraju. 

 Tworząc zestawienie Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota badało inwestycje samorządowe w trzech obszarach:

  • transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy),
  • gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę”, zaliczamy też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo”,
  • gospodarka mieszkaniowa.

Uroczyste podsumowanie wyników rankingu największych inwestycji w infrastrukturę techniczną w samorządach oraz wręczenie laureatom dyplomów odbyło się podczas X Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które w dniach 10 – 11 października zostało zorganizowane w Warszawie.

DSCN2219

 DSCN2215

Paź
03

Uwaga! Zmiana częstotliwości wywozu odpadów komunalnych

Uwaga! Zmiana częstotliwości wywozu odpadów komunalnych.

Paź
03

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informuję, że w miesiącach październik – listopad 2013 roku, na terenie miejscowości Sztutowo i Kąty Rybackie zostanie przeprowadzona wizja lokalna, mająca na celu aktualizację ewidencji gruntów i budynków. W/w czynności będą przeprowadzone przez pracowników Trójmiejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego ArGeo Izba Miernicza Krzysztof Lis z Pruszcza Gdańskiego.

Paź
02

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza

     Informujemy, że w dniach 4-5 października 2013 w pensjonacie „Wielorybek” w Kątach Rybackich odbędzie się Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku.

Udział w Forum zadeklarował Pan Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  i Rozwoju Wsi .

Rozpoczęcie Forum w dniu 04.10.2013 r. –godz. 16.00.

Wrz
19

Regionalny Konkurs Grantowy

Informuję, że obecnie można składać wnioski w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2013 – termin €“do 10 października br.

Organizator: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy”w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Wrz
18

Uwaga odbiór selektywnie zebranego popiołu

Szanowni mieszkańcy, odbiór selektywnie zebranego popiołu odbędzie się w dniach:

20 września 2013 r. – Sztutowo,
23 września 2013 r. – Kąty Rybackie, Skowronki, Kobyla Kępa, Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Grochowo Trzecie, Łaszka, Płonona, Groszkowo.

Wrz
17

Kiteweekend – pokaz latawców

W dniach 14-15 września 2013 r. na plaży w Sztutowie i  w Kątach Rybackich – odbył się pokaz latawców.  Organizatorem  wydarzenia było Stowarzyszenie Szkolna 13 przy wsparciu  Gminy Sztutowo. Na plaży centralnej w Sztutowie i Kątach Rybackich można było podziwiać latawce – giganty czyli zwierzokształtne olbrzymy unoszące się nad piaskiem, a także oryginalne latawce chińskie, wielobarwne turbiny, rotory i inne latające cuda oraz wiele innych atrakcji.

Wrz
17

Nie ma jak Polska – Mierzeja Wiślana

Zapraszamy na emisję programu „Nie ma jak Polska – Mierzeja
Wiślana”. Emisja programu odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 21.09 o godz. 11.30 w
TVP1. Odcinek, będzie można również później obejrzeć na stronie
www.niemajakpolska.tvp.pl

Wrz
17

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku zaprasza na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013, odbędzie się 11-12 października 2013 roku w Ustce. Jednym z głównych punktów programu forum będzie debata inaugurująca dyskusję o III sektorze w Polsce (III sektor dla Polski). Kolejne jej odsłony będą miały miejsce podczas plenarnych spotkań organizacji pozarządowych w pozostałych regionach kraju, a finał podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014 w Warszawie. Wstęp do dyskusji wykorzystamy do nakreślenia głównych problemów sektora i próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku rozwija się III sektor, czy też jakie mogą być scenariusze tego rozwoju.

Wrz
16

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, określający  rodzaj zadań i kwotę na ich realizację

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo przyznano następujące dotacje: 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"