Sie
26

Informacja

 

W dniu 22 sierpnia 2014 r. po długotrwałych procedurach aplikacyjnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie podpisana została umowa z Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo PMP Piotr Ziębka
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DUAL Wiesław Szynkiewicz,

 

na przebudowę i remont budynku ogólnoużytkowego oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę środowiskową w  Kąty Rybackie przy ul. Rybackiej 41 w ramach zadanie „II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Natomiast w ramach tego samego zadania w dniu 26.08.2014 r. zostanie podpisana umowa na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz modernizację kotłowni w budynku  Przedszkola, ul. Zalewowa 10j w Sztutowie z firmąTopInstal Mariusz Wiśniewski,

Przedmiotem inwestycji jest wymiana rurociągów oraz grzejników instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz modernizacja kotłowni w zakresie podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę warunków cieplno – wilgotnościowych w budynku przedszkola oraz zmniejszenie strat ciepła poprzez wykonanie docieplenia posadzki.

Termin wykonania dwóch części zamówienia: do 28 listopada 2014 r., natomiast systemów cieplnych do 20 października.

Całkowity koszt inwestycji 1 222 000 zł, w tym dofinansowanie ok. 800 000 zł.

 

 

Sie
20

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – zasili inicjatywy Pomorzan!

Fundacja Pokolenia zachęca do udziału w pierwszym konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach P FIO.

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od 11 sierpnia do 11 września 2014.

Rodzaje dotacji:

 • Minigrant do 500 zł na inicjatywę
 • Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego
 • Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line www.witkac.pl i wypełnić formularz.

 

UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora
on-line
. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z jednym z Operatorów Funduszu:

Fundacja Pokolenia

ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46

powiaty: tczewski, nowodworski, malborski i sztumski

 

Sie
19

Gmina Sztutowo uzyskała tytuł Gminy Przyjaznej Bałtykowi

Mamy przyjemność poinformować, że plebiscyt na Gminę Przyjazną Bałtykowi został Rozstrzygnięty. Plebiscyt zorganizowany został przez Fundację Nasza Ziemia. Plebiscyt oceniany był przez grono ekspertów Fundacji Nasza Ziemia oraz Internautów.

Sie
14

Piotr Bałtroczyk wystąpi 24 sierpnia o 17:00 w Hotelu Tristan w Kątach Rybackich

Piotr Bałtroczyk wystąpi 24 sierpnia o 17:00 w Hotelu Tristan w nowym programie „Tylko dla dorosłych”. Bilety w cenie 60 zł. do nabycia w wybranych miejscach Sztutowa i Kątach Rybackich oraz na stronach: biletynakabarety.pl, biletyna.pl, kupbilecik.pl i 4bilety.pl. Od 20 sierpnia będzie też je można nabyć przed głównym wejściem na plażę w Kątach Rybackich i w recepcji Hotelu Tristan.

Sie
14

Informacja dla mieszkańców

       Informujemy, iż w 2015 r. Gmina Sztutowo planuje przystąpić do pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w konkursie pn. „Czyste powietrze Pomorza”. Przystąpienie Gminy Sztutowo do projektu – uzależnione jest od ilości chętnych oraz możliwości finansowych Gminy Sztutowo.

Sie
14

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami)                Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe                  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015″.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp
 • na stronie internetowej www.ngo.pl
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku,  ul. Okopowej 21/27
 • u Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku,                     ul. Okopowa 21/21 p. 331
 • w zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/21 p. 335

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 12 sierpnia do 16 września 2014r.  na formularzu                on- line znajdującym się na stronie http://rops.pomorskie.eu/pl/org/kon/kspw

Jednocześnie informujemy, że planowane są spotkania konsultacyjne, a o szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Kowalczys tel. 58 32 68  890, email: a.kowalczys@pomorskie.eu

 

 

Pliki do pobrania:

 1. Projekt „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2015″
 2. Formularz Konsultacyjny on-line

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"