Sie
27

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi  na rok  2014”wymaga przeprowadzenia  konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Sztutowie –  w terminie do  28.09.2013 r. 

Sie
27

Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredy

Plakat

7 września w Bibliotece Publicznej w Sztutowie, w ramach ogólnopolskiej akcji odbywającej się z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odbędzie się Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredy

W akcji weźmie także udział Wójt Gminy  Stanisław Kochanowski.

Serdecznie zapraszamy!

Sie
26

Uroczyste otwarcie boiska sportowego w Grochowie Pierwszym

DSCN2080W piątek 23 sierpnia br. o godz. 16.00 odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego w Grochowie Pierwszym, którego budowa została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja opiewała na kwotę 644.266,16 zł. z czego 50 % kosztów zostało dofinansowane.

Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Stanisław Kochanowski i Sołtys wsi Danuta Morawska. Pani sołtys podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy za powstanie boiska sportowego. Po oficjalnym otwarciu dzieci wraz z rodzicami zagrali towarzyski mecz  piłki nożnej.

Sie
26

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy   z organizacjami pozarządowymi zapraszają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014″. 

Sie
23

Uwaga mieszkańcy – odbiór popiołu

Szanowni mieszkańcy, odbiór popiołu odbędzie się w dniach:

27 sierpnia 2013 r. – Sztutowo,
29 sierpnia 2013 r. – Kąty Rybackie, Skowronki, Kobyla Kępa, Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Grochowo Trzecie, Łaszka, Płonona, Groszkowo.

Odbiór odbywać się będzie w godzinach od 6 do 22.

Sie
23

plakat_GOTOWYSzczegóły na stronie www.dniotwarteprojektowunijnych.pl

Sie
22

Nabór na osobę do spraw obsługi projektu

Nabór na osobę do spraw obsługi projektu.

Sie
22

Nabór na specjalistę do spraw monitoringu i sprawozdawczości

Nabór na specjalistę do spraw monitoringu i sprawozdawczości w związku z realizacją projektu „Efektowne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”

Sie
22

Nabór na koordynatora projektu

Nabór na koordynatora projektu w związku z realizacją projektu „Efektowne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”

Sie
22

GIEŁDA ZASOBÓW 30 sierpnia w Nowym Dworze Gdańskim!

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE, INSTYTUCJE, PRZEDSIĘBIORSTWA I OSOBY PRYWATNE!
W piątek 30 sierpnia od 12:00 do 14:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim powstanie przestrzeń do spotkania, prezentacji i bezgotówkowej wymiany zasobów: pomieszczeń, czasu, umiejętności, usług itp.

Sie
20

RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY Program „RÓWNAĆ SZANSE 2013 – REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

grafika_RKG_2013Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Sie
12

Niskoproocentowane pożyczki

Biuro powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza wszystkich zainteresowanych otrzymaniem niskooprocentowych pożyczek.

Sie
12

Konkurs EUROLIDER 2013

Uprzejmie informujemy, że ruszyła V edycja konkursu Eurolider,
organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  Zachęcamy do
wzięcia w nim udziału. Wzorem ubiegłych edycji, celem konkursu jest
wyróżnienie osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie, prowadzą
różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają życie lokalnej społeczności.

Sie
08

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  oraz w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"