Sty
10

Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy

Szkoła w Sztutowie uzyskała zgodę na utworzenie Sztabu 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku będzie organizowana publiczna zbiórka pieniężna  pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. Finał w szkole i całej Polsce odbędzie się 13 stycznia 2013 roku.

 

Strony: 1 2

Sty
04

Program „W 90 dni do EKO”

Zrealizuj postanowienia noworoczne w 90 dni! Poszukiwany EKO-Bohater.

Na przełomie roku startuje pierwsza edycja Programu w 90 DNI do EKO. Zapraszamy do rejestrowania się na stronie www.90DNIdoEKO.pl Osoby, które zapiszą się do Programu już teraz mają szansę na wygranie ekologicznej żywności na 90 dni! Data rozpoczęcia Programu nie jest przypadkowa – to właśnie w styczniu formułujemy nasze noworoczne postanowienia, z których wiele dotyczy większej dbałości o zdrowie, kondycję i dietę.

Strony: 1 2

Sty
04

Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztutowo

W  związku z trwającym sezonem zimowym,  uprzejmie przypominamy wszystkim  właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania  chodników położonych wzdłuż posesji.

Strony: 1 2

Gru
10

XXIII sesja Rady Gminy Sztutowo

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem dodatkowych materiałów pod obrady XXIII sesji Rady Gminy Sztutowo która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012r o godz.11.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie  proponowany porządek obrad będzie następujący :

Gru
07

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo –edycja 2012

 

Informujemy, że w okresie od 16.07.2012 r. do 30.10.2012 r. na terenie Gminy Sztutowo było realizowane zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo –edycja 2012”.

Lis
22

Konferencja w Krynicy Morskiej w ramach projektu Baltic Amber Coast

 W ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure/Bursztynowe wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w dniach 28-29.XI.2012 r w Krynicy Morskiej odbędzie się konferencja na temat: Inwestycje realizowane w regionie. Możliwe obszary współpracy.W konferencji wezmą udział przedstawiciele Gminy Sztutowo (lider projektu), Krynicy Morskiej, Ustki,Stegny, Jantarniy.

Lis
22

Warsztaty w Jantarze w ramach projektu Baltic Amber Coast

 W ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure/Bursztynowe wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w dniach 26-27.XI.2012 r w Jantarze odbędą się warsztaty na temat: Program rozwoju infrastruktury i produktu turystycznego. Celem warsztatów jest opracowanie planu rozwoju produktu turystycznego. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele Gminy Sztutowo (lider projektu), Krynicy Morskiej, Ustki, Stegny, Jantarniy.

Lis
14

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone konsultacji Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sztutowo na rok 2013.

Spotkanie odbędzie się dnia  16 listopada 2012 r. o godz. 10  w Urzędzie Gminy w Sztutowie pok. nr 16.

 

Lis
13

Wójt Gminy Sztutowo podpisał dwie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Dnia 12 listopada 2012 r. Wójt Gminy Sztutowo podpisał w Gdańsku dwie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekty zakladają budowę boisk wielofunkcyjnych z placami zabaw w miejscowościach Grochowo Trzecie i Grochowo Pierwsze. Dofinansowanie stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadań zaplanowana została na 2013 rok.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"