Sie
30

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 2013-08-30

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  

Sie
30

Konkurs „Bezpieczna praca i zabawa na wsi”

Placówka Terenowa KRUS w Malborku w porozumieniu z Urzędem Gminy w Sztutowie i PIP, Oddz. w Malborku przeprowadziła konkurs plastyczny wśród dzieci spędzających wakacje w miejscu zamieszkania pt. „Bezpieczna praca i zabawa na wsi”. Rozpoczęcie konkursu zostało poprzedzone prelekcją  w każdej z świetlic na temat bezpiecznej zabawy i pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym. W trakcie spotkania dzieci miały możliwość wypowiedzenia się na temat prac jakie wykonują w gospodarstwie i jak spędzają wolny czas. Z relacji dzieci można było wywnioskować, że nie zawsze zabawy są bezpieczne i nie wszystkie prace powinny być wykonywane jako pomoc dzieciom.

Sie
30

Informacja o wynikach oceny formalnej konkursu dla organizacji pozarządowych

Sztutowo, dnia 30.08.2013 r.

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

O wynikach oceny formalnej

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 26.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  

Sie
29

Informacja dot. drogi wojewódzkiej nr 501

Gmina Sztutowo prowadzi wieloletnią korespondencję z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej nr 501 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie. Ostatnio wspólnie z zainteresowanymi gminami Powiatu Nowodworskiego.

Sie
29

OGŁOSZENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo. dnia. 2013.08.27

KG.0002.28.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r.  / tekst jednolity Dz.U. z 2013r , poz.594 / z w o ł u j ę :

XXVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 05 września 2013r godz. 10.00która odbędzie się w Zespole Szkół w Sztutowie

Sie
28

BURSZTYNOWA RUNDA MIERZEI WIŚLANEJ – 14 WRZEŚNIA 2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów rowerów, do wzięcia udziału w cyklicznej imprezie turystycznej, rajdzie rowerowym „Bursztynowa Runda Mierzei Wiślanej 2013”.

Rajd ten rozpoczyna cykl ogólnodostępnych masowych w swoim charakterze imprez rowerowych na terenie Województwa Pomorskiego, które realizowane będą każdego roku zawsze na początku i na końcu sezonu turystycznego.

Organizator „Moda Na Kaszuby”, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku lokalnego i turystycznego, cykl ten planuje rozpocząć właśnie na terenie Mierzei Wiślanej.

Wszyscy uczestnicy imprezy, którzy pokonają trasę w wyznaczonym przez Organizatorów limicie czasowym, otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje o imprezie znajdziecie Państwo na stronie www.rowery-runda.pl

Impreza planowana jest na dzień 14 września 2013 r., w godzinach 13.00 (start) – 21.00 (zakończenie imprezy). 

Sie
27

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi  na rok  2014”wymaga przeprowadzenia  konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Sztutowie –  w terminie do  28.09.2013 r. 

Sie
27

Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredy

Plakat

7 września w Bibliotece Publicznej w Sztutowie, w ramach ogólnopolskiej akcji odbywającej się z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odbędzie się Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredy

W akcji weźmie także udział Wójt Gminy  Stanisław Kochanowski.

Serdecznie zapraszamy!

Sie
26

Uroczyste otwarcie boiska sportowego w Grochowie Pierwszym

DSCN2080W piątek 23 sierpnia br. o godz. 16.00 odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego w Grochowie Pierwszym, którego budowa została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja opiewała na kwotę 644.266,16 zł. z czego 50 % kosztów zostało dofinansowane.

Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Stanisław Kochanowski i Sołtys wsi Danuta Morawska. Pani sołtys podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy za powstanie boiska sportowego. Po oficjalnym otwarciu dzieci wraz z rodzicami zagrali towarzyski mecz  piłki nożnej.

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"