Lut
27

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 27 lutego 2013 r. w Zespole Szkół w Sztutowie odbyły się Eliminacje Gminne XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM’’. Wiodącym organizatorem eliminacji na szczeblu gminy był  Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sztutowie. Nagrody ufundował Wójt Gminy Sztutowo. Szczególne podziękowania należą się dla Dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Sztutowie oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim za pomoc w przygotowaniu i realizacji konkursu.

Lut
21

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe

Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominamy, iż utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a. pies będzie na smyczy,

b. niezależnie od rasy i wielkości psa, pies będzie posiadał kaganiec.

Lut
14

Informacja o wyniku konsultacji

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sztutowo

           W związku z przeprowadzeniem w dniu 13.02.2013 r. spotkania konsultacyjnego w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sztutowo informuję, że w wyżej wymienionym terminie stawił się jeden przedstawiciel podmiotu uprawnionego do konsultacji, który nie wniósł żadnych uwag i opinii.

Lut
11

Kalendarz Imprez 2013

Zapraszamy do odwiedzania zakładki: http://www.sztutowo.pl/?page_id=251

Lut
07

Cyfryzacja telewizji naziemnej

W dniu 19 marca 2013r. na terenie województwa Pomorskiego nastąpi kolejne wyłączenie analogowego sygnału telewizyjnego – II etap wyłączenia (nadajnik Jagodnik).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.cyfryzacja.gov.pl

Lut
05

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 13 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Sztutowie, pokój  nr 16 odbędzie się spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sztutowo.

Sty
30

Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego

 

Od 1 stycznia 2013 roku na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"