Lis
25

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowodworskiego

logo_300

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności Powiatu Nowodworskiego na
FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO, które odbędzie się 4 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

Lis
14

Gmina Sztutowo otrzymała Certyfikat Euro – Renoma

Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

Lis
14

Wyróżnienie dla Gminy Sztutowo

Gmina Sztutowo została nominowana do nagrody EURO- Gmina 2013. Nominacja została potwierdzona analizą osiągnięć samorządu min. za wzorową współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, a także  z przedsiębiorcami lokującymi swoje inwestycje na terenie Gminy Sztutowo. 

Lis
12

Modernizacja i rozbudowa przystani żeglarskiej w Sztutowie

Gmina Sztutowo jako lider projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure/Bursztynowe Wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, modernizuje i rozbudowuje przystań jachtową.

Budowę rozpoczęto  w kwietniu bieżącego roku i na dzień dzisiejszy wykonano następujące roboty: rozbiórka pomostu,  nowy slip, roboty pogłębiarskie, przyłacza wodno-kanalizacyjne i deszczowe, umocniono brzeg, wbito pale dla pomostów pływających, instalacje pod oświetlenie terenu. rozpoczęto prace nad ciągami typu Nelton,  ciągami drogowymi oraz ciągami pieszymi.

Modernizacja ma na celu rozwój potencjału Gminy poprzez  zwiększenie ruchu turystycznego co wpisuje się w ogólny cel projektu.
amber_004
Lis
12

Poszukiwani Partnerzy do projektu „Przedsiębiorczość Społeczna Młodzieży w całym regionie Morza Bałtyckiego”

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku poszukuje partnera w projekcie ” Przedsiębiorczość Społeczna Młodzieży w całym regionie Morza Bałtyckiego.”

Lis
07

Informacja dla organizacji pozarządowych

Dnia 30 października br. odbyło się spotkanie organizacji  pozarządowych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego zainteresowanych powstaniem Rady Organizacji Pozarządowych w naszym powiecie. 

Lis
05

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Sztutowie

11 listopada 2013 r. odbędzie się uroczyste przekazanie nowo zakupionego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki Ford Transit dla OSP w Sztutowie.  Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele parafialnym w Sztutowie. Nowy nabytek OSP w Sztutowie został wyposażony w nowy sprzęt do ratownictwa technicznego, m. in. zestaw ratownictwa medycznego, hydrauliczny zestaw do ratownictwa technicznego, piłę do stali i betonu, pilarkę do drewna oraz agregat prądowtwórczy i najaśnice.

DSC_0641

 

DSC_0642

 

DSC_0643

Lis
04

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Pomorzu, 18-24 listopada 2013 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Pomorzu, 18-24 listopada 2013 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) już po raz kolejny włączyła się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, cyklicznej imprezy mającej na celu propagowanie idei przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Lis
04

OGŁOSZENIE o XXIX SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo. dnia.2013.10.30

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2013 r , poz. 594 ze zmianami / zwołuję :

 

XXIX SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 07 listopada 2013r  godz.10.00

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

Paź
30

Zakończenie projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2013”

dofinansowane_cmykInformujemy, że zakończony został projekt pn ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2013.

Dzięki realizacji zadania z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono

17,604 Mg wyrobów zawierających azbest. 

RODO   Transmisje obrad   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"