Lis
22

Konferencja w Krynicy Morskiej w ramach projektu Baltic Amber Coast

 W ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure/Bursztynowe wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w dniach 28-29.XI.2012 r w Krynicy Morskiej odbędzie się konferencja na temat: Inwestycje realizowane w regionie. Możliwe obszary współpracy.W konferencji wezmą udział przedstawiciele Gminy Sztutowo (lider projektu), Krynicy Morskiej, Ustki,Stegny, Jantarniy.

Lis
22

Warsztaty w Jantarze w ramach projektu Baltic Amber Coast

 W ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure/Bursztynowe wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w dniach 26-27.XI.2012 r w Jantarze odbędą się warsztaty na temat: Program rozwoju infrastruktury i produktu turystycznego. Celem warsztatów jest opracowanie planu rozwoju produktu turystycznego. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele Gminy Sztutowo (lider projektu), Krynicy Morskiej, Ustki, Stegny, Jantarniy.

Lis
14

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone konsultacji Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sztutowo na rok 2013.

Spotkanie odbędzie się dnia  16 listopada 2012 r. o godz. 10  w Urzędzie Gminy w Sztutowie pok. nr 16.

 

Lis
13

Wójt Gminy Sztutowo podpisał dwie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Dnia 12 listopada 2012 r. Wójt Gminy Sztutowo podpisał w Gdańsku dwie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekty zakladają budowę boisk wielofunkcyjnych z placami zabaw w miejscowościach Grochowo Trzecie i Grochowo Pierwsze. Dofinansowanie stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadań zaplanowana została na 2013 rok.

Lis
05

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych- Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji

OGŁOSZENIE 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych-

Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.

 

Paź
30

Zebranie dla mieszkańców Grochowa Trzeciego

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że w dniu    9 listopada 2012 r. o godz. 17

w świetlicy w Grochowie Trzecim odbędzie się zebranie dla mieszkańców Grochowa Trzeciego.

Paź
30

Zebranie dla mieszkańców Łaszki

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że w dniu    7 listopada 2012 r. o godz. 18

w świetlicy w Łaszce odbędzie się zebranie dla mieszkańców Łaszki.

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"