Kwi
12

Zaproszenie do składania ofert w sprawie wyżywienia policjantów w sezonie letnim 2019

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert dotyczących wyżywienia ośmiu policjantów przebywających w Gminie Sztutowo w sezonie letnim 2019 (01.07-31.08.2019 r.). Prosimy o podanie pełnego kosztu całodziennego za 1 osobę brutto.

Termin składania ofert upływa 19.04.2019 r. o godz. 15:00.

Kwi
09

Wyniki ankiety dotyczącej wyboru wariantu metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sztutowo

Po przeprowadzonej ankiecie dotyczącej wyboru wariantu metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sztutowo informujemy mieszkańców co nastąpiło:

  • zostało wydanych 660 ankiet;
  • wróciło 177 ankiet;
  • nie wróciły 483 ankiety;

 

Wariant I – 92 ankiety;
Wariant II – 33 ankiety;
Wariant III – 48 ankiet;
4 ankiety nieważne;
Jest to ok. 27% ankiet, które wróciło z całości wydanych ankiet.
Na podstawie tych informacji Wójt przygotowuje projekty uchwał na sesję według wariantu I – opłata naliczana od zużycia wody.

Kwi
09

Informacja Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim uprzejmie informuje, iż na podstawie Zarządzenia Nr 21/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Serdecznie zapraszamy do naszego urzędu w dniu 18 maja 2019 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30, gdy dzień 2 maja będziemy odpracowywać.

Kwi
05

Zmiana godzin pracy świetlic

UWAGA! Od 8 kwietnia do odwołania 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze: w Sztutowie, Kątach Rybackich i Grochowie Trzecim, będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Kwi
05

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2019 (Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 ze zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie).

ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej

FORMULARZ-ZGŁOSZENIA-2019

Kwi
05

Wydarzenie „Wykrzyczmy to światu za Nich! Tydzień pamięci o Żydach” w Muzeum Stutthof w Sztutowie

Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku zaprasza do udziału w wydarzeniu „Wykrzyczmy to światu za Nich! Tydzień pamięci o Żydach”, które odbędzie się w dniach 15-17-19 kwietnia w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Seminarium „Żydzi na Pomorzu w XX wieku” dedykowane jest osobom dorosłym zainteresowanym tematyką. Dzieci i młodzież zapraszamy na warsztaty artystyczne. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszania chęci udziału pod adresem edukacja@stutthof.org.

 

RODO   Transmisje obrad   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"