Gru
04

„Mikołaje łączcie się” – podziękowania dla osób zaangażowanych w akcję

Świetlica Środowiskowa oraz Szkolne Koło Caritas w Sztutowie dziękuje wszystkim za udział w akcji „Mikołaje łączcie się” – wielkiej zbiórce prezentów świątecznych.

Wyrażamy swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność.

Podziękowania w rozwinięciu.

Gru
04

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 26.11-03.12.2018 konsultacjach społecznych w sprawie zmian w LSR  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 04.12.2018 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://rybackabrac.pl/2017-2/

Gru
03

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

Gru
03

Odbiór popiołu – 18.12.2018 r.

W związku z długą  przerwą w harmonogramie w odbiorze popiołu, dopuszcza się wyjątkowo gromadzenie popiołu w workach, które należy wystawić w dniu odbioru tj. 18 grudnia 2018r. przy pojemniku.

Informacja dotyczy mieszkańców Sztutowa z ulic: Bałtycka,Błękitna, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Jagodowa, Jaśkowa Polana, Kolejowa, Konopnickiej, Krótka, Leśna, Lipowa, Morska, Różana, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wąska, Wczasowa, Wrzosowa, Zalewowa (numery nieparzyste)

Gru
03

Dodatkowy wywóz bio-odpadów na terenie Gminy Sztutowo – 13.12.2018 r.

W czwartek 13 grudnia 2018 roku, odbędzie się dodatkowy wywóz bio-odpadów (drobne gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszona trawa) z terenu Gminy Sztutowo.

Zamiar wystawienia worków z bio-odpadami należy zgłaszać telefonicznie pod numer telefonu 55-247 81 51 wew. 49, lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sztutowie (pokój nr 2) do dnia 11 grudnia 2018 r.

Następny wywóz bio- odpadów – kwiecień 2019 roku.

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa  Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"