gru
07

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

gru
07

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy – 12 i 13.12.2017 r.

Informacja

Komisje Rady Gminy odbędą się :

12.12.2017 r. godz. 9.00 Komisja Planowania i Budżetu

12.12.2017 r. godz. 11.00 Komisja Zdrowia. Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury

13.12.2017 r. godz. 9.00 Komisja Rewizyjna

13.12.2017 r. godz. 11.00 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki.

Iwona Cich

gru
06

PZDR zaprasza zainteresowanych mieszkańców na szkolenie dotyczące agroturystyki

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim serdecznie zaprasza mieszkańców naszego powiatu na szkolenie powiatowe „Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla gospodarstw agroturystycznych”. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia w godzinach 10:00-12:00 w sali Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23 .

gru
06

Mikołaj u sztutowskich seniorów

We wtorek, 5 grudnia br. w Bibliotece Publicznej Gminy Sztutowo odbyło się spotkanie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów pt.: Mikołaj wśród seniorów”.

gru
01

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku: nabór na stanowisko urzędnicze

gru
01

Rozpoczęliśmy realizację budowy ścieżki rowerowej

Rozpoczęta budowa trasy pieszo – rowerowej w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”.

W dniu 28.11.2017 r. została podpisana umowa z firmą TUGA Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego na realizację trasy pieszo- rowerowej na odcinku: Sztutowo – Kąty Rybackie - 2,086 km.

W wyniku realizacji projektu utwardzone zostaną nawierzchnie dróg leśnych, z których będą mogli korzystać rowerzyści i piesi.

Prace rozpoczną się w grudniu 2017 r., termin zakończenia robót – czerwiec 2018 r.

Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z Gminą Stegna i Gminą Krynica Morska.

Planowany przebieg trasy rowerowej można znaleźć pod linkiem:
http://www.sztutowo.pl/?page_id=10293
Kolorem czerwonym zaznaczono odcinki realizowane w ramach projektu „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w 70%. Zgodnie z umową całkowity koszt inwestycji dla Gminy Sztutowo wynosi  3 934 790,95 złzł, dofinansowanie 2 754 353,66 zł.

lis
30

Informacja Nadleśnictwa Elbląg

Nadleśnictwo Elbląg,  informuje o polowaniu zbiorowym.

lis
30

Zakończenie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2017

Informujemy, że zakończone zostało zadanie pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2017”.

Dzięki realizacji zadania z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono 18,73 Mg wyrobów zawierających azbest, łącznie z 7 nieruchomości (w tym na jednej posesji wykonano demontaż, transport i utylizację, a z 6 nieruchomości wyroby zawierające azbest wywieziono i zutylizowano). Z uwagi na duże zainteresowanie właścicieli wyrobów zawierających azbest, planuje się aktywny udział naszej gminy w kolejnych edycjach konkursu na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

lis
27

Zbiórka żywności i artykułów chemicznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Firma handlowa „KOMIS” Sp. jawna prowadzi zbiórkę żywności i artykułów chemicznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Sztutowo. Szczegóły na plakacie.

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"