Sty
03

Ważne – oświadczenia dot. zbiorników bezodpływowych i instalacji grzewczych

Szanowni mieszkańcy,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Sztutowo informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy, których posesje nie są podłączone do systemu kanalizacji sanitarnej, są zobligowani do składania oświadczenia o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, pok. nr 2 lub 14, w terminie do 10 lutego 2020 r.

Druki oświadczenia są dostępne pod linkiem: OŚWIADCZENIE  i w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 2 oraz 14.

W przypadku niezłożenia oświadczenia Wójt Gminy Sztutowo będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe. Informujemy, że w trakcie przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych trzeba będzie okazać się umową oraz rachunkami potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informujemy, że w związku z przygotowywaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego tzw. „uchwały antysmogowej”, która będzie określała dopuszczalne na terenie naszego województwa urządzenia grzewcze, konieczna jest inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Sztutowo. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dobrą okazją do dokonania takiej inwentaryzacji, dlatego uprzejmie prosimy o składanie oświadczeń razem z deklaracjami, zgodnie z załączonym wzorem: OŚWIADCZENIE.

Wszystkie te działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego, które jest naszym wspólnym dobrem, dlatego zachęcam do współpracy.                                                                         

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

Sty
03

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – parter – pok. nr 1).
Temat posiedzenia: opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
Sporządziła: Iwona Cich

Gru
30

31.12.2019 UG czynny do 13:00

Informujemy, że 31 grudnia 2019 r. Urząd Gminy w Sztutowie

będzie czynny do godz. 13:00.

Kasa UG czynna w tym dniu do godz. 11:00.

Gru
30

Zamknięcie kasy w Starostwie Powiatowym

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. KASA w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim będzie nieczynna. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Powiatu Nowodworskiego bez prowizji od dnia 02.01.2020 r. przyjmuje Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim w następujących lokalizacjach:
1) Centrala Żuławskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Sikorskiego 52 – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00.
2) Filia Żuławskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Warszawskiej 2c (przy Rondzie im. Zbigniewa Piórkowskiego) – od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:00.

Gru
30

Do 8.01.2020 czas na zgłoszenie „Małego ZUSu”

Szanowni Państwo,

przedsiębiorcy, którzy chcą opłacać „Mały ZUS” w jego dotychczasowej formie mają czas od 1 do 8 stycznia 2020 r. aby zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne. „Mały ZUS” to sposób rozliczania, w którym wysokość składki na ubezpieczenie społeczne uzależniona jest od przychodu. Inaczej mówiąc – im mniejszy przychód tym niższe składki. Dotyczy to głownie małych firm, których przychód w mijającym 2019 roku był niższy niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 67.5 tys. zł rocznie.

Gru
24

Roczne podsumowanie operatora przystani w Kątach Rybackich

Kończący się rok 2019 obfitował w wiele wydarzeń na przystani Spółki Pętla Żuławska w Kątach Rybackich, większość z nich poza sezonem żeglarskim, zwyczajowo krótkim na Zalewie Wiślanym. Wynikało to z nastawienia operatora przystani, Stowarzyszenia EUREKA, by przystań była szeroko wykorzystywana dla mieszkańców i turystów, także poza sezonem.

Gru
23

Podziękowania za Sztutowską Wigilię

W piątek 20 grudnia br. rozpoczęło się celebrowanie bożonarodzeniowych tradycji – jasełka w szkole, w przedszkolu i nasza Sztutowska Wigilia – Kiermasz Bożonarodzeniowy. Było smacznie, było pięknie i wzruszająco. Występ klasy Va, wspólna kolęda, opłatek, świętowanie. Kto nie dał rady do nas zajrzeć – zapraszamy w przyszłym roku. Teraz czas na podziękowania dla wszystkich, bez których by się to nie udało 🙂

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"