Kwi
05

Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Sztutowo

Uprzejmie informuję,  że posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy odbędą się :

08 kwietnia 2019r godz. 8.00 – Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury Rady Gminy Sztutowo.

10 kwietnia 2019r godz. 13.00 -Komisja Planowania i Budżetu

10 kwietnia 2019r godz. 14.30 – Komisja Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa, Sportu i Turystyki

Iwona Cich

Inspektor

Kwi
05

VI Sesja Rady Gminy Sztutowo – 11.04.2019 godz. 11:00

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że dnia 11 kwietnia (czwartek) o godzinie 11:00 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad:VI Sesja Rady Gminy Sztutowo – Porządek obrad

Kwi
04

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy na realizację w 2019 roku następujących zadań publicznych w sferach:

1.      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: m.in. organizacja warsztatów twórczych,  szkoleń z zakresu rękodzieła artystycznego, organizacja imprez promujących produkty lokalne, kultywowanie tradycji regionalnej.

2.      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: m.in. poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego trybu życia, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

3.      Turystyka i krajoznawstwo: m.in. organizacja zajęć, imprez o charakterze turystycznym, popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

 
Kwi
02

Fundacja Strefa Mocy zachęca do udziału w kolejnych konkursach dotacyjnych Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

Fundacja Strefa Mocy zachęca do udziału w kolejnych konkursach dotacyjnych Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY dofinansowanego w ramach Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Szczegóły w rozwinięciu.

Kwi
02

Prezentacja nt. ustalenia wysokości opłat za odpady i ankieta

W linku poniżej zamieściliśmy prezentację, która przedstawia możliwe warianty metody rozliczania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Sztutowo.

Prezentacja

Jednocześnie informujemy, że do 3 kwietnia br. czekamy na opinie mieszkańców w sprawie wyboru metody rozliczania opłaty za odpady komunalne. Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy oraz u sołtysów i radnych. Wypełnione anonimowo ankiety prosimy zostawiać w specjalnie przygotowanej urnie w UG.

Mar
29

Wprowadzamy dodatkowe dyżury Wójta

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych na dodatkowe dyżury Wójta Gminy Sztutowo w każdą środę poza godzinami pracy urzędu, tj. w godz. 15:30 – 18:00, w siedzibie UG, pokój nr 10.

Mar
28

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2019 (Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie).

ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej

FORMULARZ-ZGŁOSZENIA-2019

RODO   Transmisje obrad   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"