Cze
11

Program „Pomorze Samorządowe” w Kątach Rybackich – 11.06.2018 r. godzina 19:15 TVP Gdańsk

kameraSerdecznie zapraszamy dzisiaj, tj. 11 czerwca, do oglądania programu „Pomorze samorządowe” – jest to cykliczny program realizowany na żywo i emitowany na antenie Telewizji Gdańsk w każdy poniedziałek o godz.19.15. W programie poruszane są sprawy dotyczące mieszkańców Pomorza, o tym jakie mają problemy i jak działają lokalne samorządy. Program ma charakter debaty, do której zapraszani są przedstawiciele samorządów, politycy, działacze oraz mieszkańcy.

Dzisiejszy program będzie nagrywany w Kątach Rybackich, emisja w TVP Gdańsk o godzinie 19:15

Cze
11

Spotkanie w sprawie „Budowy nowych wrót sztormowych na rzece Tuga”

20180608_112600

W dniu 8 czerwca 2018 r. w świetlicy w Groszkowie odbyło się spotkanie  mieszkańców Gminy Sztutowo z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”  oraz Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Jakub Farinade.

Cze
11

Informacja

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi strat w rolnictwie, spowodowanych  niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. susza, uprzejmie informuję iż Gmina Sztutowo wystąpiła do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Gdyni, z wnioskiem o sporządzenie ekspertyzy z zakresu wystąpienia ww. zjawiska atmosferycznego.

Powyższa ekspertyza jest niezbędna w celu złożenia do Wojewody Pomorskiego wniosku o powołanie komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie, spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia suszy na terenie naszej Gminy, Urząd Gminy w Sztutowie zamieści na stronie internetowej www.sztutowo.pl właściwą informację o dalszym postępowaniu w sprawie.

Cze
11

AZBEST – nabór wniosków zawieszony

WFOŚiGWZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zawiesza nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi.
W przypadku pojawienia się nowych okoliczności Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Funduszu) informację o ponownym uruchomieniu naboru wniosków.
W związku z powyższym deklaracje udziału w edycji 2018, złożone w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pozostają na razie bez rozpatrzenia – do ogłoszenia ponownego naboru wniosków o dofinansowanie.
Osoby, które zdecydują się usunąć wyroby azbestowe w tym roku bez dofinansowania proszone są o zgłoszenie ilości usuniętych wyrobów – ilość azbestu w gminie musi być monitorowana.

Cze
08

Informacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W terminie od 6 czerwca do 15 lipca 2018 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"