maj
08

72 rocznica wyzwolenia KL Stutthof

Dyrektor Muzeum Stutthof zaprasza w dniu 9 maja 2017 roku o godzinie 11:00 na obchody 72. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof i zakończenia II wojny światowej, pod Honorowym Patronatem Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dnia 11 maja 2017r w Sztutowie odbędzie się XXII Bieg Pamięci. Uczestnikami imprezy jest młodzież z powiatu nowodworskiego. Trasa biegu przebiega następująco: START – ul. Obozowa (przy Muzeum Stutthof) – ul. Sportowa – ul. Szkolna – META na boisku ORLIK.

W związku z powyższym w godzinach od 10:00- 11:30 mogą pojawić się utrudnienia w ruchu drogowym, za które serdecznie przepraszamy.

Organizatorzy imprezy

maj
01

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2017

Rozpoczyna się już 24 edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 12 maja 2017 r.

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017 jest Województwo Pomorskie.

kwi
28

Informacje Wójta Gminy Sztutowo o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych dt. sprzedaży nieruchomości

Informacje Wójta Gminy Sztutowo o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych dt. sprzedaży nieruchomości

Informacja o wynikach przetargów 28.04.2017 r.

kwi
28

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację, w formie wsparcia, zadania Gminy Sztutowo w roku 2017 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie).

kwi
28

Punkt Informacyjny ZUS w Nowym Dworze Gdańskim nieczynny 2 maja

Ze względu na uwarunkowania techniczne 02.05.2017 r. Punkt Informacyjny ZUS w Nowym Dworze Gdańskim będzie nieczynny. Tego dnia od 8.00 do 15.00 klienci mogą skorzystać z obsługi w Inspektoracie ZUS w Malborku przy ul. Dworcowej 1b lub z pomocy Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

 Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Krzysztof Cieszyński

kwi
28

Nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych – Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne, w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Termin składania wniosków15.05.2017 r.- 31.05.2017 r. Więcej  informacji pod linkiem: http://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-poprzez-utworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/

3ed1277f

kwi
27

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Żuławskiej Lokalnej Grupie Działania

Szanowni Państwo!

Prezes Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. projektów

Praca na zastępstwo na okres 4 miesięcy (maj – sierpień 2017), w ŻLGD z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Plac Wolności1.

Więcej informacji:
http://zulawskalgd.pl/index.php/ogloszenia/ogloszenia-o-prace/218-specjalista-ds-projektow-praca-na-zastepstwo-ogloszenie-nr-2

kwi
27

Sprzątanie po zbiórce odpadów wielkogabarytowych i ZSEE

Drodzy mieszkańcy!

Uprzejmie przypominamy, że po zakończonej zbiórce odpadów wielkogabarytowych i ZSEE należy uprzątnąć wszystkie rzeczy, które nie zostały odebrane. Zbliża się weekend majowy, podczas którego spodziewamy się zwiększonego ruchu turystycznego i warto zadbać o to, aby nasza gmina prezentowała się jako czysta i zadbana. Dobry wizerunek gminy leży w interesie wszystkich mieszkańców.

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"