Gru
19

Ogłoszenie

Informujemy, że od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. ARiMR przyjmuje Wnioski na dofinansowanie dotyczące, budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Gru
18

Biuletyn Informacyjny UG za 2019 r.

Biuletyn dziś trafił do drukarni – a online dostępny jest już teraz 🙂

Link bezpośredni

Życzymy przyjemnej lektury.

 

Gru
18

Światło, które daje moc…

Rozpoczął się czas składania życzeń i przygotowań do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dziś z Betlejemskim Światłem Pokoju i tegorocznym hasłem: Światło, które daje moc… odwiedziły nas dwie grupy: harcerze z 1 Stegieńskiej Drużyny Harcerskiej „Sztorm” im. Bernarda Filarskiego oraz dzieci i młodzież ze Świetlicy w Sztutowie wraz z opiekunką Aliną Niedzielską. Grupa ze Sztutowa odwiedza dziś wszystkie instytucje naszej gminy z podarkami i niespodziankami.

Gru
17

Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

16 grudnia 2019 roku w naszym urzędzie odbyła się miła uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 6 par z terenu Gminy Sztutowo. Z rąk Wójta Roberta Zielińskiego otrzymali je Państwo: Ewa i Hubert Jochem, Helena i Józef Mrozowicz, Halina i Edward Preiss, Teresa i Marian Stacheccy, Krystyna i Kazimierz Szczyglewscy, Wanda i Henryk Urban.

Gru
17

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy podlega 6-miesięcznym konsultacjom społecznym. Ogłasza je Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział, zgłaszać uwagi i wnioski. Prowadzone są w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).
Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy odbywają się od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.
Gru
13

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 13.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego nieograniczonego przetargu.
Wykaz zamieszczony będzie od dnia 13.12.2019 r. do 4.01.2020 r.

Z up. Wójta Gminy
Renata Głąb
Sekretarz Gminy

ogłoszenie z 13.12.2019

Gru
13

Termin posiedzenia Komisji Rady Gminy

Informuję, że posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki Rady Gminy Sztutowo w celu zaopiniowania materiałów na sesję, odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – pok. Nr 1- parter).

Iwona Cich – Inspektor

Gru
12

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o pierwszym przetargu na dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 12 grudnia 2019 r.

Działając zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2018, poz. 2204, ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach, zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo oraz zarządzenia nr 76/2019 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 12.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach projektu „Pętla Żuławska”,
ogłaszam
pierwszy przetarg pisemnym nieograniczonym (ofertowy) na dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach projektu „Pętla Żuławska” tj.;

Gru
11

XIII SESJA RADY GMINY SZTUTOWO

XIII SESJA RADY GMINY SZTUTOWO została zwołana na dzień 19 grudnia 2019 r. na godz. 12:00.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania.

Gru
11

Posiedzenie Komisji Rady – 14.12.2019

Informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Sztutowo w celu zaopiniowania materiałów na sesję, odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – pok. nr 1- parter).

Iwona Cich – Inspektor

Gru
10

Remont ul. Barkasowej zakończony

9 grudnia br. nastąpił odbiór robót budowlanych na ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich. Koszt inwestycji to niemal 450 tys. zł, z czego 50% dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, odwodnienie oraz nowe oświetlenie uliczne.

Gru
10

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo 10.12.2019

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 10.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie  ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia 10.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wójt

Robert Zieliński

ogłoszenie 10 grudnia 2019

Gru
09

Podsumowanie I roku kadencji 2018-2023

Nadszedł czas podsumowań naszych działań w czasie pierwszego roku kadencji 2018-2023. Poniżej do pobrania prezentacja tego, co zostało wykonane i co się wydarzyło w mijającym roku. Zachęcamy również do obejrzenia początku sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 listopada 2019 roku, gdzie poniższe sprawozdanie było prezentowane radnym.

Prezentacja – podsumowanie I roku kadencji 2018 -2023

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"