Mar
28

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach regrantingu

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu, na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo – konkurs regranting 2019

wzór oferty 2019

 

Mar
28

Rodzinny ekologiczny konkurs plastyczny dla mieszkańców Gminy Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza Rodzinny Ekologiczny Konkurs Plastyczny dla mieszkańców Gminy Sztutowo. Konkurs skierowany jest do całych rodzin.

Prace plastyczne wykonane w dowolnej technice należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie do dnia 29 kwietnia br. do godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego, który odbędzie się 4 maja br. na boisku sportowym w Sztutowie.

Nagrodzimy 3 najciekawsze prace. Sponsorem nagród jest firma KOMA Sp. z .o. z Olsztyna.

Zachęcamy do udziału i zabawy we wspólnym tworzeniu!

Mar
25

Ogłoszenie o przetargu

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 15.06.2019 r. do 11.09.2019 lat części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Morska 197/1 10 m2 Sztutowo GD2M/00055520/7 1.000 ,00 100,00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 8 kwietnia 2019 r.  o godz.  1100  .

Mar
25

Zawiadomienie Wójta Gminy

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

Mar
25

Zmiana siedziby PSSE w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim informuje,iż z dniem 20.03.2019r. zmieniła swoją siedzibę z ul. Morskiej 1 na ul. Dworcową 14 (budynek Poczty Polskiej I piętro) w Nowym Dworze Gdańskim.

RODO   Transmisje obrad   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"