lis
14

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 66/2017 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 25.10.2017 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych gminy Sztutowo z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty)”, w związku z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo, Wójt Gminy Sztutowo uznając celowość realizacji niniejszego zadania w sferze „Turystyki i krajoznawstwa” postanowił zlecić w/w stowarzyszeniu realizację zadania pod tytułem: „Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu Nordic Walking w Krainie Kormoranów”, przyznając na ten cel kwotę dotacji w wysokości 1500 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 3730 zł.

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

Informacja o udzieleniu dotacji

lis
13

Dystrybucja żywności w Sztutowie – 16 i 17 listopada 2017r.

Fundacja Strefa Mocy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie zapraszają do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Kolejna dystrybucja w tegorocznym podprogramie odbędzie się 16 listopada w godzinach 9.00-11.00 oraz 17 listopada od 13.00 do 15.00 w Sztutowie przy ul. Kanałowej 7.
lis
10

Obchody Święta Niepodległości

Uroczyste obchody Święta Niepodległości odbyły się w piątek 10 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Sztutowie.  Jednym z punktów programu był III Marsz Niepodległości. Uczestnicy marszu wyruszyli ze szkoły do Muzeum Stutthof, zatrzymując się przed Urzędem Gminy. Przybyłych powitał Wójt Gminy Sztutowo Pan Jakub Farinade wraz z pracownikami Urzędu oraz radnymi Gminy, którzy tego dnia brali udział w sesji Rady Gminy.

lis
10

Bezpłatne szkolenie dla płatników składek

Inspektorat ZUS w Sztumie informuje, że dnia 16.11.2017r. organizuje darmowe szkolenie dla płatników składek.

lis
09

Skargi mieszkańców dotyczące palenia śmieci w domowych piecach

W związku z licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi palenia śmieci w domowych piecach, przypominamy, że zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1987)  „Kto wbrew zakazowi (…) termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Kara może wynieść nawet 5. 000 zł!

lis
08

XXX Sesja Rady Gminy Sztutowo

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że 10 listopada br. o godzinie 10:00 w sali narad odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Sztutowo.

lis
08

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia „, „Partnerstwa strategiczne” z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

lis
07

III Jesienne Morsowanie w Krainie Kormoranów

Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo zaprasza w niedzielę 12 listopada br. na jesienne morsowanie.

lis
06

Zapytanie ofertowe – zakup artykułów biurowych, papieru ksero oraz środków czystości na potrzeby Urzędu

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

lis
06

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa tonerów

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy tonerów do drukarek zgodnie z załączoną specyfikacją.

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"