sty
18

Wsparcie dla mieszkańców, którzy utracili pracę

Firma Human-power informuje, że istnieje możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.330 zł. Firma gwarantuje fachowe przygotowanie do napisania biznesplanu oraz wsparcie finansowe (od 1000zł./miesięcznie) i merytoryczne w pierwszych 12 miesiącach od założenia firmy. Dotacje mogą otrzymać osoby, które w ostatnim czasie utraciły pracę lub które są w okresie wypowiedzenia. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba zamieszkująca w województwie pomorskim. Osobom, które nie są zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, proponujemy bezpłatne kursy zawodowe, staże z wynagrodzeniem oraz pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia w ramach pośrednictwa pracy.

sty
18

Prowadzenie pomiarów emisji hałasu przez RDOŚ w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wystosowała pismo w związku z licznymi zapytaniami skierowanymi do RDOŚ w Gdańsku dotyczącymi image002wykonywania przez jednostkę pomiarów emisji hałasu w środowisku.

Więcej informacji w załączniku: Pomiary emisji hałasu RDOŚ w Gdańsku

sty
18

Harmonogram rekrutacji do publicznego przedszkola i klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Sztutowo

Ustalono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Sztutowo jest organem prowadzącym. W rozwinięciu Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo wraz z harmonogramem.

sty
16

Kampania „Pomorscy czują klimat”

Pomorscy2Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza pod hasłem „Pomorscy czują klimat”, która realizowana będzie do końca 2019 roku.

sty
09

Nieodpłatna pomoc prawna 2018 r.

Starosta Powiatu Nowodworskiego Zbigniew Ptak informuje, że od 1 stycznia 2018 roku na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pierwszy z nich znajduje się w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 28B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00. Drugi, w Stegnie przy ulicy Morskiej 11 (w Domu Pomocy Społecznej „Mors”), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

Więcej informacji: Nieodpłatna pomoc prawna

sty
08

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz „Gazeta Sołecka” zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 10 stycznia 2018 roku.

Więcej o konkursie: konkurs

sty
05

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2018r. upływa termin do:

1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Sztutowie  pokój nr 3  lub wysłać pocztą do dnia 31 stycznia 2018r. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Opłaty  za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać:

- bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Sztutowie (do dnia 31 stycznia 2018r.  do godz. 15.30) lub

- przelewem na  konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Stegnie 36 8308 001 0000 0101 2000 0010

Dodatkowe informacje w rozwinięciu:

sty
02

Walno – sprawozdawcze zebranie członków Koła PZW w Sztutowie

Zarząd Koła Wędkarskiego PZW w Sztutowie informuje o Walnym – sprawozdawczym zebraniu członków Koła PZW w Sztutowie, które odbędzie się 21.01.2018 roku (niedziela) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sztutowie – I termin: godzina 14:00, II termin: godzina 14:15.

sty
02

Sylwester 2017/2018 w Kątach Rybackich – podsumowanie i zdjęcia

Sylwester 2017/2018 w Kątach Rybackich to było jedno z najbardziej hucznych wydarzeń w minionym roku. W rozwinięciu relacja i zdjęcia z imprezy.

gru
29

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei informuje, że w dniu 28.12.2017 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 20-27.12.2017 konsultacjach społecznych w sprawie zmian w LSR  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 28.12.2017 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem http://rybackabrac.pl/zatwierdzono-lokalna-strategie-rozwoju-2/

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"