Sie
24

Odbiór nowej ścieżki rowerowej

22 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór końcowy odcinka Kąty Rybackie – Przebrno nowej ścieżki rowerowej, o długości 7,8 km. Wójt Gminy Sztutowo, przedstawiciele Urzędu Gminy w Sztutowie, Nadleśnictwa Elbląg wraz z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przejechali ten odcinek w obie strony na rowerach. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że ścieżka jest bardzo dobrze wykonana, przejazd nową trasą jest wygodny i przyjemny. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i przede wszystkim do osobistego sprawdzenia ścieżki. Do zobaczenia na trasie!

Sie
23

Informacja o terminie posiedzeń komisji

W dniu 28 sierpnia 2018 r. odbędą się posiedzenia komisji Rady Gminy Sztutowo.

8:30 – Komisja Rewizyjna

10:00 – Komisja planowania i budżetu

11:00 – Komisja zdrowia, spraw socjalnych, oświaty i kultury

12:00 – Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa, sportu i turystyki

Sie
22

Szkolenia przed naborem wniosków

Informujemy, że  w związku z ogłoszonymi przez LGR – Rybacka Brać Mierzei naborami wniosków o dofinansowanie,  zostaną  w dniach 29.08 – 31.08.2018 r. przeprowadzone szkolenia  z zasad przyznawania pomocy i wypełniania formularzy wniosków. Harmonogram szkoleń dostępny jest na naszej stronie internetowej www.rybackabrac.pl.  Zgłoszenia na szkolenia należy dokonać telefoniczne pod nr tel. 55 628 09 42 do dnia 27 sierpnia 2018 r.  do godz.15.00.

Sie
22

Nowe nabory wniosków w LGR – Rybacka Brać Mierzei

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei podjął decyzję o ogłoszeniu 4 naborów wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1- Całoroczne produkty turystyczne,

1.1.2- Działalność turystyczna i okołoturystyczna,

1.1.3- Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana),

1.1.4- Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru,

Sie
22

Dziękujemy ofiarodawcom śmieci

Takich mieszkańców, wczasowiczów i innych posiadaczy nieruchomości na terenie naszej Gminy nie chcemy!

Śmieci znaleziono przy ul. Polnej w Kątach Rybackich w stronę miejscowości Kobyla Kępa. Śmieci wyglądają na typowo domowe, ktoś był na wczasach, bardzo dobrze się bawił, a śmieci nam zostawił. Ofiarodawcy dziękujemy bardzo.

Sie
22

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaz nieruchomosci gruntowej w Kątach Rybackich dz. nr 790/3

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Kątach Rybackich, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Akacjowa 790/3 0,1130 ha Kąty Rybackie GD2M/00046732/0 180.800 17.500

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  27 września 2018 r.  o godz.  900  .

Sie
22

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaz nieruchomosci gruntowej w Kątach Rybackich dz. nr 790/2

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Kątach Rybackich, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Akacjowa 790/2 0,1140 ha Kąty Rybackie GD2M/00046732/0 182.400 18.000

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  27 września 2018 r.  o godz.  1000  .

Sie
22

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. 767/15 ul. Kolejowa Sztutowo

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
drugo  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Kolejowa 767/15 0,1079 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 154.000 14.500

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  27 września 2018 r.  o godz.  1200  .

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"