Paź
28

Informacja dla przedsiębiorców – rejestracja w BDO

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?

BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Paź
25

ŻKD w okresie Wszystkich Świętych

Szanowni Państwo,
Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych to organizacja społeczna, która od lat opiekuje się żuławską wąskotorówką. Kolej powstała na przełomie XIX i XX wieku, reaktywowana przez miłośników obecnie przewozi ponad 70 tysięcy podróżnych rocznie, głównie w sezonie letnim zapewniając sprawną komunikację na Żuławach i Mierzei.
Naszą unikatową w skali kraju tradycją jest uruchamianie pociągów w okresie Wszystkich Świętych. Jako jedyna kolej wąskotorowa w Polsce pełnimy funkcję „tramwaju” – niczym miniaturowa „Szybka kolejka miejska” będziemy w dniach 31 października (czwartek), 1 listopada (piątek) i 2 listopada (sobota) kursować po Żuławach, a przede wszystkim pomiędzy przystankami zlokalizowanymi na terenie miasta Nowy Dwór Gdański:
Paź
24

Projekt uchwały antysmogowej do konsultacji

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”): Komunikat_woj._pomorskie

Dokumenty do pobrania na stronie: https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Do pobrania: Prezentacja wyjaśniająca treść UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Konsultacje trwają od 24 października do 29 listopada 2019 r.

Paź
24

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24.10.2019 r. o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2019 r. o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa Pomorskiego w sprawie podziału Województwa Pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii: obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2019 r.

Paź
24

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o projekcie rozporządzenia w sprawie planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o projekcie rozporządzenia w sprawie planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010: GDOŚ-Zalew Wiślany PLB280010
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326451/katalog/12636401#12636401

Paź
24

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje,

Paź
23

Akcja drzewko za butelkę 26.10.2019

Starosta Nowodworski, oraz Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej już akcji pod nazwą:
„CHRONIĆ ŚRODOWISKO – WYSIŁEK NIEWIELKI DOSTANIESZ DRZEWKO PRZYNOSZĄC BUTELKI”

Celem akcji jest promowanie zachowań proekologicznych związanych z gospodarką odpadową, a także edukacja w zakresie potrzeby wprowadzania do środowiska jak największej ilości drzew i krzewów. Za każde dostarczone 10 butelek typu PET organizatorzy przekazywać będą jedno drzewko lub krzew wybranego gatunku. Gwarantowany jest duży wybór drzew i krzewów.

Termin Akcji:   26 października 2019 r. (sobota) w godzinach 900 – 1200
Miejsce Akcji: plac przed Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 23

Paź
23

Posiedzenia Komisji Stałych 28.10.2019

Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo: Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki odbędą się w dniu 28 października 2019 r. ( poniedziałek ) o godz.12.30 w Urzędzie  Gminy w Sztutowie ( sala narad- parter- pok. Nr 1).
Iwona Cich, Inspektor U.G

Paź
22

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo

Zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) zwołuję :
XI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 29 października 2019 r. na godz.9.00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie ( sala narad-parter-pok. Nr 1)

Paź
22

Informacja o liczbie osób zainteresowanych wydłużeniem kursu linii 870

We wrześniu br. Wójt Gminy Sztutowo zwrócił się do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o. z prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia niektórych kursów autobusu linii nr 870 do Kątów Rybackich, z uwagi na potrzeby uczniów i studentów tam mieszkających, jak i powiększającą się liczbę turystów, którzy odwiedzają naszą gminę także poza sezonem letnim.
Prezes PKS Gdańsk Sp. z o.o. pozytywnie odniósł się do tej prośby – jednak poprosił o skonsultowanie się z mieszkańcami i podanie przybliżonej liczby osób zainteresowanych takimi kursami, a także godzin, w jakich miałyby się odbywać kursy linii 870.
W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców zainteresowanych kursami z i do Kątów Rybackich o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Sztutowie – poprzez email: info@sztutowo.ug.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 55 247 81 51. Prosimy podawać krótką informację – ile osób w rodzinie będzie korzystać z kursów i w jakich godzinach. Informacje zbieramy do końca października br.

Paź
22

Wyniki naboru w Żuławskiej LGD

Szanowni Państwo,
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:
1.2.3. Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu- konkurs 29/2019
Więcej informacji oraz listy operacji wybranych i niewybranych znajdą Państwo pod linkiem: https://zulawskalgd.pl/nabory-wnioskow/wyniki/wyniki-naboru-29-2019
Paź
21

Spotkanie ws. projektu utworzenia Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych

W imieniu Wójta Gminy Sztutowo zapraszamy w dniu 23 października 2019 r. w godz. 15.30 -18:30 do Urzędu Gminy w Sztutowie na otwarte spotkanie z udziałem Pana Wojciecha Woch – kierownika Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Spotkanie będzie miało na celu omówienie projektu utworzenia Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych.
Z uwagi na charakter spotkania prosimy o niezawodne przybycie wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Paź
21

Nowa podstrona na sztutowo.pl

Szanowni Państwo,
w związku z ostatnimi publikacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej, które wymagają sprostowania, postanowiliśmy utworzyć nową podstronę INFORMACJE PRASOWE, na której będziemy zamieszczać różne komentarze, opinie i sprostowania do artykułów znajdujących się w mediach, a dotyczących Gminy Sztutowo. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.
Link do tej podstrony znajdą Państwo na samym dole, w stopce:

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"