Kwi
15

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Sztutowo odbędzie się w dniach 24-25 maja 2021 r.   Odpady wielkogabarytowe zostaną zebrane wyłącznie od osób objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w Gminie Sztutowo.

W celu usprawnienia procesu odbioru odpadów prosimy o telefoniczne zapisy do dnia 20.05.2021 r. pod nr telefonu 55 506 56 19.

 

Mar
26

Apel o noszenie maseczek

W związku z wysoką liczbą stwierdzonych przypadków COVID-19 w ostatnim czasie apelujemy o noszenie maseczek, szczególnie podczas wizyt w sklepach oraz placówkach usługowych. Pracownicy sklepów przez wiele godzin codziennie narażają swoje zdrowie, przebywając w miejscu, gdzie pojawia się dużo ludzi. Uszanujmy ich pracę i zakładajmy maseczkę, nie czekajmy na upomnienie, nie wdawajmy się w dyskusje, myślmy o bezpieczeństwie innych w tym trudnym czasie. Bądźmy odpowiedzialni społecznie. 

Mar
11

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, informuję iż dla zachowania ciągłości pracy Urzędu Gminy w Sztutowie od dnia 12.03.2021 r. do odwołania – tutejszy urząd będzie zamknięty dla interesantów.
Powyższe działania mają charakter prewencyjny.
 
Sprawy załatwiane będą poprzez:
Mar
01

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Sty
15

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZTUTOWO W SPRAWIE TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS- Co V -2 informuje, że na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie organizuje pomoc w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V -2.

Maj
13

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo

dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej

 

Maj
13

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części działki (24 m2) nr 197/1 Sztutowo ul. Morska

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Morska 197/1 24 m2 Sztutowo GD2M/00055520/7 4.800,00 480,00

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 8 czerwca 2021 r.  o godz.  1100  .

Maj
13

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części działki (10 m2) nr 197/1 Sztutowo ul. Morska

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.  

części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Morska 197/1 10 m2 Sztutowo GD2M/00055520/7 3.000 ,00 300,00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 8 czerwca 2021 r.  o godz.  1200  .

Maj
10

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie sportu

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze kultury fizycznej.
Złożono 1 ofertę. Przyznano dotację w wysokości 30.000 zł dla: Towarzystwa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie.
Wynik oceny formalnej / Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Maj
10

76. rocznica wyzwolenia obozu Stutthof

9 maja 2021 r. w 76. rocznicę wyzwolenia obozu Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sztutowo Krystyna Skrzek oraz Przewodniczący Rady Marcin Owsiński złożyli kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Muzeum Stutthof. To symboliczny gest pamięci oraz hołd złożony ofiarom. 

Zachęcamy do obejrzenia wystawy online #StolenMemory otwartej w 76. rocznicę wyzwolenia. Wystawa przedstawia rzeczy osobiste 20 byłych więźniów obozu koncentracyjnego i opowiada o historii prześladowań ich właścicieli.  https://arolsen-archives.org/…/stolenmemory-stutthof/  

Maj
10

Konsultacje społeczne – propozycja projektu ustawy o OSP

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).
Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.
Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

Maj
08

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszystkim pracownikom bibliotek życzymy poczucia spełnienia w pracy, ciekawych pomysłów i energii w krzewieniu kultury oraz coraz szerszej rzeszy czytelników.

Maj
06

Oferta pracy – obsługa programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy w Sztutowie ponownie informuje, że zatrudni pracownika w ramach umowy – zlecenia na okres 12 miesięcy do obsługi programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Sztutowo.

Wymagania niezbędne:
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,
– nieposzlakowana opinia.

Maj
06

ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Drodzy Mieszkańcy,
przystąpiliśmy do opracowania “Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030”, jednego z najważniejszych dokumentów, którego założenia będą miały znaczący wpływ na rozwój i funkcjonowanie Gminy, a tym samym na nasze życie codzienne. Stanowi on podstawę do starania się przez naszą Gminę o pozyskiwanie w kolejnych latach środków zewnętrznych, w tym. m.in. funduszy unijnych.
Pierwszy etap prac obejmuje sporządzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej naszej Gminy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która przyczyni się do określenia zasobów, potencjału, szans rozwoju oraz problemów występujących w naszej społeczności. Dzięki temu będziemy mogli wyznaczyć wspólne cele i działania na najbliższe lata, które zostaną zawarte we wspomnianym dokumencie strategicznym.
Dlatego też bardzo liczymy na Państwa głosy, także te krytyczne, które pozwolą na wytyczenie kierunku wspólnych celów i działań w ciągu tych najbliższych lat. Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać Państwa cenne opinie o jakości życia w naszej Gminie oraz zidentyfikować obszary wymagające interwencji.
Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Ankieta jest anonimowa.
Dziękujemy za poświęcony czas. Każda przesłana ankieta jest dla nas bardzo cenna i będzie wykorzystana do opracowania najpierw diagnozy stanu obecnego, a następnie dokumentu strategicznego.
Maj
05

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo

INFORMACJA

Uprzejmie informuję ,że w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo.
Tematyka posiedzenia: opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2020 rok oraz sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Sporządziła: Iwona Cich

Maj
05

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Spisałeś się przez Internet? Pobierz unikatowy kod i zgłoś swój udział w loterii!

Osoby, które zgłoszą kod do loterii najpóźniej do 5 maja 2021 r. wezmą udział we wszystkich 6 losowaniach nagród I-ego stopnia (kart przedpłaconych o wartości 500 i 1000 PLN) oraz w losowaniu finałowym o nagrodę główną – 14 lipca 2021 r. Pierwsze losowanie nagród I-ego stopnia już 7 maja 2021 r.
Jak to zrobić? To proste:

Maj
05

Spisz się przez telefon – NSP 2021

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99. 
Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis: 
– najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”, 
– potem znów wciskamy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”.  

Maj
05

Dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych – Kąty Rybackie

Informujemy, że 7 maja (piątek) odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych z miejscowości Kąty Rybackie.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"