Kwi
15

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Sztutowo odbędzie się w dniach 24-25 maja 2021 r.   Odpady wielkogabarytowe zostaną zebrane wyłącznie od osób objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w Gminie Sztutowo.

W celu usprawnienia procesu odbioru odpadów prosimy o telefoniczne zapisy do dnia 20.05.2021 r. pod nr telefonu 55 506 56 19.

 

Mar
26

Apel o noszenie maseczek

W związku z wysoką liczbą stwierdzonych przypadków COVID-19 w ostatnim czasie apelujemy o noszenie maseczek, szczególnie podczas wizyt w sklepach oraz placówkach usługowych. Pracownicy sklepów przez wiele godzin codziennie narażają swoje zdrowie, przebywając w miejscu, gdzie pojawia się dużo ludzi. Uszanujmy ich pracę i zakładajmy maseczkę, nie czekajmy na upomnienie, nie wdawajmy się w dyskusje, myślmy o bezpieczeństwie innych w tym trudnym czasie. Bądźmy odpowiedzialni społecznie. 

Mar
11

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, informuję iż dla zachowania ciągłości pracy Urzędu Gminy w Sztutowie od dnia 12.03.2021 r. do odwołania – tutejszy urząd będzie zamknięty dla interesantów.
Powyższe działania mają charakter prewencyjny.
 
Sprawy załatwiane będą poprzez:
Mar
01

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Sty
15

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZTUTOWO W SPRAWIE TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS- Co V -2 informuje, że na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie organizuje pomoc w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V -2.

Kwi
23

Składanie ofert na remont ul. Wąskiej w Sztutowie

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zamieściliśmy ogłoszenie o zamówieniu publicznym na “Remont drogi gminnej nr 180029G ul. Wąskiej w Sztutowie”. Zapraszamy wykonawców do zapoznania się ogłoszeniem i do składania ofert (termin: do 10 maja 2021). Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c3537f7-963a-4a56-a6d9-faddcef15a9a
Wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na powyższej stronie.

Kwi
22

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! 
Kwiecień to czas na samospis internetowy, który jest prosty i bezpieczny – wystarczy wypełnić formularz na stronie https://spis.gov.pl. 
Można też skorzystać ze stanowisk do samospisu, które znajdują się w każdym urzędzie gminy. 
Wypełniając formularz online można wziąć udział w loterii spisowej i wygrać cenne nagrody (na przykład samochód).
Więcej informacji tu: https://loteria.spis.gov.pl/

Kwi
22

Złagodzenie obostrzeń od 26 kwietnia

Od 26.04 otwarcie salonów urody, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, nauka hybrydowa w klasach 1-3 w 11 województwach: małopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubuskie, pomorskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, podlaskie. Pozostałe zasady bezpieczeństwa – bez zmian.

Kwi
21

21.04.2021 godz. 20:00 – awaria CWŻ

Centralny Wodociąg Żuławski, informuje, iż około godz. 20:00 nastąpiła awaria na Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie. Trwa usuwanie awarii oraz przywracanie pracy stacji. Przypuszczalny czas usunięcia awarii to godzina 21:30. Przerwa w dostawie wody dotyczy całego obszaru działania CWŻ.

Kwi
21

Przerwa w dostawie wody w dniu 21.04.2021 r. w m. Łaszka

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje odbiorców, że dnia 21.04.2021 r. w związku z awarią na sieci wodociągowej wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Łaszka. Przerwa w dostawie wody oraz usuwanie awarii potrwa do godz. 13:00. W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.

Kwi
20

Kondolencje

Z powodu śmierci  Brata Panu Henrykowi Kuczmie Radnemu Rady Powiatu Nowodworskiego, Rodzinie i Bliskim składamy w tych trudnych chwilach najszczersze wyrazy współczucia. 

Wójt Gminy Sztutowo,  
Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo,  
Radni i pracownicy Urzędu Gminy w Sztutowie. 

Kwi
12

Remont ul. Morskiej w Sztutowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 2326G w m. Sztutowo (ul. Morska). Inwestycja Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przewiduje m.in. frezowanie starej nawierzchni drogi, wykonanie nowej nakładki na długości około 2 km oraz ułożenie 185 mb chodnika z kostki betonowej. Dzięki dobrej współpracy  Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, przede wszystkim zaangażowaniu Pana Starosty Jacka Grossa oraz członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego  z Gminą Sztutowo  – w przyszłym roku planowane jest ułożenie nowego chodnika na całej długości drogi.

Kwi
12

PETYCJA DOT. UCHYLENIA UCHWAŁY RADY GMINY SZTUTOWO

W dniu 2 kwietnia 2021 r. do biura Rady Gminy Sztutowo (01.04.2021 r. do Urzędu Gminy w Sztutowie) wpłynęła petycja w sprawie uchylenia uchwały związanej z postawieniem wieży 5G w wyznaczonym miejscu przy ul. Obozowej na boisku sportowym. Autorami petycji są mieszkańcy ul. Sportowej w Sztutowie.

PETYCJA

 

Kwi
09

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kolejowej dz. nr 767/15 w Sztutowie

Ogłoszenie o przetargu 767 15 Kolejowa

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Kolejowa 767/15 0,1079 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 160.000 16.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  14 maja 2021 r.  o godz.  1000 

Kwi
09

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Zalewowej dz. nr 357/58 Sztutowo

Ogłoszenie 357 58 Sztutowo

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie przy ulicy Zalewowej, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Zalewowa 357/58 1,2539 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 1.200.000 100.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  17 czerwca 2021 r.  o godz.  1000  .

Kwi
08

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego, ogłoszonego w dniu 08.04.2021 roku.

Kwi
08

Konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2021 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 21/2021 
Załącznik – ogłoszenie sport Sztutowo 2021
Wzór oferty

 

Kwi
08

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

INFORMACJA
W dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz.13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sztutowo w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia: rozpatrzenie petycji mieszkańców Gminy Sztutowo w sprawie uchylenia uchwały związanej z postawieniem wieży 5 G w wyznaczonym miejscu przy ulicy Obozowej na boisku sportowym.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"