Sie
06

Urząd nieczynny 14 sierpnia

W związku z zamknięciem urzędu w dniu 14.08.2020 przedłużono termin składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko ds. komunikacji społecznej do 17.08.2020.

>> Ogłoszenie – przedłużenie terminu

Lip
09

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o przetargu na sprzedaż nieruchomosci dz. nr 790/3 Kąty Rybackie

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kątach Rybackich, Gmina Sztutowo

Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza Netto w zł Wysokość wadium w zł
Akacjowa 790/3 0,1130 ha KątyRybackie GD2M/00046732/0 180.800 17.500

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1 w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 12 00 .

Sie
07

W trosce o bezpieczeństwo !!!

Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim Tomasz Bojar-Fijałkowski przypominają mieszkańcom i turystom o obowiązkach sanitarnych związanych z pandemią COVID-19:

  • noś maseczkę we wszystkich pomieszczeniach,
  • zachowuj dystans minimum 1,5 m od innych osób,
  • maseczką zakrywaj usta i nos,
  • unikaj miejsc zatłoczonych,
  • jeśli możesz wybieraj konsumpcję na świeżym powietrzu,
  • ogranicz spędzanie czasu z osobami spoza rodziny,
  • wybieraj transport indywidualny.
Sie
07

List Otwarty dotyczący Pominika Niepodległości w Sztutowie

Poniżej publikujemy List Otwarty Przewodniczącego Rady Gminy do Wójta Gminy Sztutowo w sprawie stworzenia w naszej Gminie miejsca-pomnika związanego ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości oraz  75 rocznicą powstania Gminy Sztutowo. 

Sie
05

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIEDZY SESJAMI

– 29 czerwca odbyły się Dni Rybaka. W związku z sytuacją związaną z korona wirusem święto miało kameralną oprawę.

Lip
31

Godzina „W”. Zatrzymaj się i oddaj cześć Powstańcom Warszawskim!

Godzina W

Gdziekolwiek będziesz: w domu, w pracy, w mieście, na wsi, na plaży, w górach, nad jeziorem. Z kimkolwiek będziesz: z rodziną, z przyjaciółmi, z sąsiadami, sam. Niezależnie od przekonań, niezależnie od poglądów, niezależnie od oceny Powstania.

1 sierpnia o godz. 17.00 zatrzymaj się i oddaj cześć Powstańcom Warszawskim! Przez tę jedną minutę bądźmy razem, bądźmy wspólnotą. Tak, jak oni 76 lat temu. Zaproś znajomych do tego wydarzenia! Powiedz im, że warto być razem!

HISTORIA

We wtorek, 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17.00 (określonej kryptonimem „W”, jak Wolność), wybuchło Powstanie Warszawskie. Było to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach historii miasta. Planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Czytaj więcej…

Strona Muzeum Powstania Warszawskiego

Lip
31

Zawiadomienie i Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 31 lipca 2020 r.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)

Lip
30

Ogłoszenie o zebraniu Wiejskim wsi Łaszka

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŁASZKA .
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W na boisku w W ŁASZCE W DNIU 19 sierpnia 2020 r .

Lip
29

Konkurs na stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U z 2018 r. poz.1260 z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo. Termin składania dokumentów przedłużony do 17.08.2020.

TREŚĆ OGŁOSZENIA              Ogłoszenie – przedłużenie terminu

Lip
29

LGR ogłosiła nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei ogłasza 5 naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne
1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna
1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury
Termin składania wniosków 11.08.2020 r. – 25.08.2020 r.

Lip
28

Podpisanie umów z wykonawcami dróg

24 lipca br. Wójt Gminy Sztutowo podpisał umowy z wykonawcami 3 dróg, które uzyskały dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Wczasowej w Kątach Rybackich, koszt całkowity 276.011,36 zł, dofinansowanie 50%
Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie, koszt całkowity 737.082,76 zł, dofinansowanie 50%
Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich, koszt całkowity 108.785,54 zł, dofinansowanie 50%

Zasadniczym celem realizowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawa standardu życia mieszkańców poprzez poprawę stanu dróg w gminie.

Mieszkańców, których bezpośrednio dotyczą utrudnienia związane z budową prosimy o cierpliwość. Prace potrwają do połowy października (na ul. Okrężnej do połowy listopada) – potem będzie można się cieszyć nową, wygodną nawierzchnią.

Lip
28

Warunki przyjmowania odpadów przez PSZOK

UWAGA! W  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi po okazaniu zaświadczenia, które można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pokój nr 2. Zaświadczenie wydawane jest na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Pracownik UG przed wydaniem zaświadczenia sprawdza, czy dana osoba uiściła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z par. 6 ust. 1 Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stegnie – UCHWAŁA NR XII/129/2019 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie). Osoba chcąca pozostawić odpady w Punkcie zobowiązana jest na miejscu wypełnić formularz przyjęcia odpadów. Informacje w sprawie zaświadczenia pod nr tel. 55 247 81 51 wew. 49 lub 40.

PSZOK w Stegnie dodatkowo, w ramach własnej działalności (poza umową z Gminą Sztutowo) przyjmuje odpłatnie także inne odpady. Szczegółowe informacje i cennik można znaleźć na stronie http://zuostczew.pl/ lub pod nr kontaktowym do PSZOK-u.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"