Kwi
22

Konkurs – Rodzina dla Ziemi

Z okazji Dnia Ziemi i w trosce o nią proponujemy mieszkańcom Gminy Sztutowo i Miasta Krynica Morska konkurs „Rodzina dla Ziemi”.

Konkurs rozpoczyna się dzisiaj, tj. 22.04. 2020 i będzie trwał do 31.05.2020 roku.

Konkurs polega na wykonaniu rodzinnego projektu, który pokazuje jak nasza rodzina dba o Ziemię. Co my możemy dla niej zrobić, a konkretniej jak jej najmniej przeszkadzać.

Na zwycięzców czekają nagrody!!! Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU

https://www.facebook.com/events/626837364712963/

Kwi
05

Funkcjonowanie UG podczas epidemii

Od 22.04.2020 wszystkie urzędy są dostępne dla mieszkańców w zakresie m.in. spraw meldunkowych, stanu cywilnego i ewidencji ludności.

Przypominamy, że Urząd Gminy w Sztutowie cały czas jest dostępny dla mieszkańców we wszystkich sprawach. Dla wszystkich, którzy nie mają możliwości załatwienia sprawy elektronicznie, przygotowane jest wejście boczne do urzędu „na dzwonek”. Prosimy jednak w miarę możliwości o wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

Cały czas pracujemy dla Was.

WZORY
DOKUMENTÓW

Maj
26

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY 2020

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – wsparcie na realizację inicjatyw mieszkańców powiatu nowodworskiego.
Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności?
Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze?
Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć?
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego, w tym powiatu nowodworskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego. Celem jego realizacji jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, w tym zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych oraz wzmocnienie potencjału III sektora w naszym powiecie.
Nabór wniosków trwa do 5 lipca 2020 r. Projekty mogą być realizowane od 1 sierpnia do 15 listopada 2020 r. Do zdobycia jest nawet 5000 zł na realizację inicjatyw lokalnych.

Maj
25

Otwarty konkurs ofert w ramach regrantingu

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu, na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo – konkurs regranting 2020

Załącznik do zarządzenia – ogłoszenie o konkursie     /    wzór oferty 2020

Maj
25

Ogłoszenie o naborze – Informacja Turystyczna

Urząd Gminy w Sztutowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik obsługi Informacji Turystycznej od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
Termin składania ofert – do 8 czerwca 2020 r. Szczegóły >>>> w załączeniu.

Maj
22

Zasady otwarcia Urzędu Gminy w Sztutowie

Urząd Gminy w Sztutowie przez cały czas trwania epidemii pracuje i na bieżąco realizuje wszystkie swoje zadania, w tym wszystkie sprawy mieszkańców – na specjalnie w tym celu opracowanych zasadach. Teraz szykuje się do otwarcia dla mieszkańców w sprawach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przygotowana jest procedura postępowania, która ma chronić pracowników urzędu oraz osoby wchodzące na teren urzędu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, które będą obowiązywały od poniedziałku 25 maja 2020 r.

Maj
22

Sesja Rady Gminy Sztutowo 28.05.2020

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się w trybie zdalnym 28 maja 2020 r., o godz. 10:00.
Ogłoszenie o sesji: wniosek, zarządzenie Przewodniczącego Rady, porządek obrad:
Maj
20

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 20.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych sprzedaży

Maj
19

Konsultacje społeczne projektu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Informujemy, że do 18 czerwca 2020 r. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. Są one prowadzone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W związku z bardzo ograniczoną realizacją prac w ramach II Etapu programu Kompleksowego zabezpieczenia Żuław w obecnej perspektywie finansowej funduszy europejskich, należy bardzo wyraźnie podnieść tę kwestię na szczeblu krajowym, w celu doprowadzenia do zmiany polityki w zakresie wydatkowania środków z UE poprzez uznanie za priorytetowe działanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla naszego regionu. Do tej pory nierozwiązany pozostaje problem niszczącej działalności bobra na wałach przeciwpowodziowych, co wciąż jest powodem naszej głębokiej troski. Dlatego zwracamy się do mieszkańców, wszystkich osób i instytucji zainteresowanych tym problemem, z prośbą o rozważenie wzięcia udziału w w/w konsultacjach społecznych. Jest to okazja do wypowiedzenia się mieszkańców Żuław, którą należy wykorzystać.

Szczegóły na temat samego projektu i sposobu składania uwag do niego znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi można również składać do Urzędu Gminy w Sztutowie – Wójt Gminy Sztutowo także złoży swoje uwagi do tego projektu.

Maj
19

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA OD 25.05.2020

Szanowni Rodzice,
wznawiamy pracę przedszkola od 25 maja 2020 r. w ścisłym reżimie sanitarnym.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolu, na chwilę obecną od poniedziałku przyjęte zostaną tylko dzieci, których rodzice pracują realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz tych dzieci, których oboje rodzice wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej swojego pracodawcy i nie moją możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.

Maj
15

Sprzeciw ws. budowy masztu

Informujemy, że Wójt Gminy Sztutowo, współdziałając z Radnymi i mieszkańcami Sztutowa, na mocy prawa strony w postępowaniu, złożył do Starosty Nowodworskiego sprzeciw dla realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie działki 67/6 (ul. Morska w Sztutowie).
Budowa masztu o wysokości niemal 50 m może negatywnie wpłynąć na cele ochronne obszarów cennych przyrodniczo, a zasięg uciążliwości masztu będzie przekraczał granice działki, na której zostanie postawiony. Będziemy się starali, na miarę naszych sił i środków, nie dopuścić do zrealizowania takiej inwestycji w centrum miejscowości.

PISMO – Sprzeciw

Maj
14

Podpisane umowy na dofinansowanie

Miło nam poinformować, że 3 umowy na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych w Gminie Sztutowo zostały podpisane przez Wojewodę Pomorskiego oraz Wójta Gminy Sztutowo. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. zostaną zrealizowane prace:

  • Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wczasowej w Kątach Rybackich – 0,14 km – wartość zadania 606.427 zł – dofinansowanie 303.213 zł
  • Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie – 0,26 km – wartość zadania 1.065.526 zł – dofinansowanie 532.763 zł
  • Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich – 0,82 km – wartość zadania 192.719 zł – dofinansowanie 96.359 zł.
Maj
14

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wywozem odpadów wielkogabarytowych Urząd Gminy informuje, że został przedłużony termin zapisów na odpady wielkogabarytowe do dnia 21.05.2020 r. Jednocześnie zmienia się termin wywozu odpadów wielkogabarytowych na dzień 25.05.2020r.

Maj
11

AZBEST – nabór wniosków na dofinansowanie

Zgodnie z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursem pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2020)”, uprzejmie informujemy, że do dnia 29.05.2020 r. przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sztutowie od właścicieli nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest (eternit) deklaracje uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 55 2478151 w. 35; e-mail: agodek@sztutowo.ug.gov.pl.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"