lis
24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WINDYKACJI I PODATKU VAT
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw do spraw windykacji i podatku VAT w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

lis
19

Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR – uzupełnienia

Informujemy, że w związku ze zmianą zasad naboru konieczne będzie zebranie dokumentów potwierdzających pracę w byłych PPGR osób wskazanych w oświadczeniach złożonych do Urzędu Gminy w Sztutowie. Urząd Gminy zwróci się w tej sprawie do KOWR w Pruszczu Gdańskim, do ZUS i do KRUS, prosimy jednak, aby osoby, które mogą mieć w posiadaniu taki dokument, przekazały jego kopię do Urzędu Gminy w Sztutowie, co znacznie przyspieszy procedurę. Mamy czas na złożenie potwierdzenia weryfikacji wniosków do 15 grudnia br., więc czas ma tu duże znaczenie.
Prosimy również osoby, które nie podały żadnego kontaktu do siebie, tzn. adresu e-mail lub numeru telefonu, aby jak najszybciej uzupełniły te informację.
Kontakt: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl, tel. 55 247 81 51, w. 608 lub 634.

paź
28

Apel o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Urzędzie Gminy w Sztutowie. Bardzo dużą ilość spraw możemy załatwić telefonicznie i elektronicznie (e-mail, E-PUAP) oraz poprzez skrzynkę podawczą zawieszoną na wejściu głównym do Urzędu. Unikając osobistych kontaktów można też posłużyć się bramofonem przy drzwiach głównych.
Pamiętajmy również o dezynfekcji rąk i obowiązku zakładania maseczek podczas wizyty w Urzędzie.

paź
08

UWAGA właściciele nieruchomości niezamieszkałych mających zamiar wystąpić z gminnego systemu gospodarki odpadami.

Z dniem 23 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U.2021.1648 z dnia 2021.09.08). Ustawa ta zmieniła szereg zapisów w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12), określającej zasady gospodarki komunalnej. Między innymi w art. 6c uchylony został jego ust. 2c, określający zasady przystępowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wprowadzono do tego przepisu także nowe zapisy, w postaci ust. 3b, 3c i 3e, w myśl których gmina jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą spełnić szereg warunków, aby oświadczenie o wystąpieniu z systemu gminnego było skuteczne.

sty
15

TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS- Co V -2 informuje, że na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie organizuje pomoc w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V -2.

gru
07

Inwestycje sołeckie – Kąty Rybackie

Z przyjemnością informujemy, o kolejnej inwestycji zrealizowanej z funduszu sołeckiego. Przy ul. Piaskowej w Katach Rybackich wymienione zostało ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw . W zakresie prac mieściła się rozbiórka zniszczonego ogrodzenia z siatki oraz wykonanie nowego ogrodzenia ze słupów z profili i paneli ogrodzeniowych. Długość ogrodzenia ok. 100 mb. W ramach prac dostosowano również istniejącą bramę i furtkę do nowego ogrodzenia.

Zadanie wykonano ze środków wydzielonych na Fundusz Sołecki wsi Katy Rybackie. Wartość wykonanych prac to 15.000,00 zł.
gru
07

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo. Tematyka posiedzenia: 
  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022 – 2025.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2022 rok.
gru
06

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 6.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 1 roku i do 3 lat.

gru
06

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Z okazji Mikołajek dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy przygotowaliśmy konkurs plastyczny na “Kartkę bożonarodzeniową”.
 
Konkurs polega na wykonaniu własnoręcznie kartki bożonarodzeniowej w dowolnej technice plastycznej.
 
Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym
– klasy I-IV Szkoły Podstawowej
– klasy V-VIII Szkoły Podstawowej
prace prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Sztutowie wraz z kartą zgłoszenia
(załącznik do regulaminu).
 
Termin składania prac: do 15 grudnia 2021 r.
 
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu:
gru
06

Mikołajki

Wesołych Mikołajek! 

W tym radosnym dniu wszystkim Mieszkańcom Gminy Sztutowo, tym mniejszym i większym, życzymy beztroskiej zabawy, uśmiechu, słodyczy i wymarzonych upominków.
gru
03

Święta coraz bliżej

Święta coraz bliżej, więc i my tworzymy świąteczny klimat 🙂. W nowej lokalizacji zaświeciła dziś nasza gminna choinka 🎄, a już w poniedziałek pojawi się tron dla Świętego Mikołaja 🤶🏻. Zachęcamy do robienia sobie zdjęć w magicznej scenerii. 📷 Zapraszamy na Skwer w Sztutowie. 

Mamy też przyjemność zaprosić Was na Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się 18 grudnia o godzinie 13.00 na Skwerze w Sztutowie. Pojawi się na nim Święty Mikołaj, który obiecał nam śnieg, słodycze i świetną zabawę ❄🍬 

Serdecznie zapraszamy! 

gru
03

Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych

NE.6151.6.2021                                         Sztutowo, dnia 3 grudnia 2021 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO w sprawie planu polowań zbiorowych
Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych Nadleśnictwa Elbląg w sezonie 2021/2022.

gru
03

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych Oświaty i Kultury

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych Oświaty i Kultury Rady Gminy Sztutowo.
Tematyka posiedzenia: omówienie spraw związanych z podstawową opieką zdrowotną na terenie Gminy Sztutowo.
gru
03

Posiedzenie komisji

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbędzie się posiedzenie Komisji doraźnej do spraw opracowania projektu nowego Statutu Gminy Sztutowo.

gru
02

Spotkania z autorem “Błękitnych opowieści”

Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo zaprasza na spotkania z autorem “Błękitnych opowieści” Janem Wilkanowskim. 

8 grudnia 2021 r. o godzinie 17.00 w Bibliotece w Sztutowie

10 grudnia 2021 r. o godzinie 17.00 w Bibliotece w Kątach Rybackich

 

gru
02

ULTRAKREW – ZBIÓRKA KRWI

Mamy zaszczyt zapowiedzieć styczniową zbiórkę krwi w ramach akcji Ultrakrew “Każdy ma swój Krwiobieg”.
Zbiórka krwi odbędzie się 4 stycznia 2022 roku na terenie Urzędu Gminy w Sztutowie.
 
Zapisy pod numerem telefonu 55 247 81 51 w. 613, można również napisać na akibort@sztutowo.ug.gov.pl 
 
Jak zawsze liczymy na Waszą obecność! 💙❤️
gru
02

Ankieta Car-sharing

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile zaprasza do udziału w badaniu ankietowym na temat zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Badania obejmują Polskę, Słowację, Czechy, Węgry oraz Rosję.
 
gru
01

Uwaga, silny wiatr!

Uwaga dziś w nocy i jutro prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu, od zachodu skręcającego na północno-zachodni. W końcu trwania ostrzeżenia najsilniejszy wiatr głównie w rejonie Mierzei Wiślanej i Żuław. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Ostrzeżenie –> meteo.imgw.pl

gru
01

Inwestycje sołeckie

Z przyjemnością informujemy, o kolejnych inwestycjach i remontach zrealizowanych z funduszy sołeckich:

Osłona przeciwwiatrowa na ganku wejściowym oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy w Grochowie Trzecim. Zadanie wykonano ze środków Funduszu Sołeckiego Grochowa Trzeciego.
Wartość wykonanych prac 4 500,00 zł.

Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego przy świetlicy w Łaszce. Wykonano korektę lokalizacji części ogrodzenia od strony parkingu wraz z wymianą siatki, drutów poprzecznych i naciągów. Zadanie wykonano ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łaszka.
Wartość wykonanych prac 2 000,00 zł.

lis
30

Informacja nt. wypowiedzenia umowy przez ETER-MED

Szanowni Mieszkańcy
W dniu 29.11.2021 r. do Wójta Gminy Sztutowo wpłynęło pismo z Centrum medycznego ETER-MED Sp. z o.o. z  siedzibą w Gdańsku informujące, że  z dniem 31 marca 2022 r. spółka kończy prowadzanie działalności medycznej w Sztutowie. Prezes Zarządu NZOZ ETER-MED Sp. z o.o. zwrócił się do Wójta Gminy Sztutowo z prośbą o zakończenie umowy dzierżawy pomieszczeń przychodni oraz mieszkania nad przychodnią za porozumieniem stron.
Informujemy, że  umowa dzierżawy z ww. spółką, zawarta została w poprzedniej kadencji na czas do 31.12.2032 r. Zgodnie z treścią zawartej umowy jej rozwiązanie przed upływem terminu obowiązywania –  możliwe jest  wyłącznie za porozumieniem stron.
Zdaniem Gminy Sztutowo, na obecnym etapie  sprawy, przychylenie się do prośby Spółki Eter – Med, będzie możliwe jedynie w sytuacji, kiedy zachowana będzie ciągłość dostępu dla mieszkańców do podstawowej opieki zdrowotnej w Sztutowie.
Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej pozyskać podmiot, który podejmie się współpracy w zakresie zapewnienia naszym mieszkańcom profesjonalnego dostępu do usług medycznych. Pierwsze rozmowy odbędą się w bieżącym tygodniu.
Z uwagi na charakter sprawy, w szczególności dobro mieszkańców, będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w sprawie.
Poniżej publikujemy pismo Spółki Eter-Med.
Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"