Sty
21

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, miłości najbliższych oraz pogody ducha na każdy dzień.

 

Wójt Gminy Sztutowo
Robert Zieliński

Sty
15

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZTUTOWO W SPRAWIE TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS- Co V -2 informuje, że na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie organizuje pomoc w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V -2.
Pomoc ta dotyczy:
– osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę w w/w schorzeniami,
– osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Sztutowie od poniedziałku do piątku
w godz. 8:30-15:00 od dnia 15.01.2021 r. zostanie uruchomiona infolinia:

Nr telefonu: 510 090 850

Paź
30

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Sztutowo Nr 79/2020
od 2 listopada do odwołania Urząd Gminy w Sztutowie będzie zamknięty dla interesantów.

Powyższe działania mają charakter prewencyjny mający na celu ograniczenie możliwości pojawienia się zakażenia w Urzędzie Gminy oraz dla zachowania ciągłości pracy Urzędu.

Sprawy załatwiane będą poprzez:

  • okienko podawcze (od strony głównego wejścia),
  • skrzynkę podawczą zawieszoną na wejściu głównym do Urzędu,
  • kontakt telefoniczny,
  • e-mail,
  • platformę E-PUAP,
  • korespondencyjnie.

Sty
22

Wsparcie dla przedsiębiorców

We wtorek rząd przyjął rozporządzenie dotyczące wsparcia przedsiębiorców, którzy są obecnie dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Wsparcie zostanie również rozciągnięte na m.in. hotele, w tym obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Obejmie też inne branże zawarte już w ustawie (tarczy branżowej), czyli np. gastronomię czy obiekty kulturalne. Wsparcie ma być skierowane do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Pomoc będzie rozszerzona o 6 kodów PKD:
• 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
• 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
• 79.11.A działalność agentów turystycznych,
• 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
• 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.
Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji oraz obiektów kulturalnych.

Sty
22

Wyróżnienie za sukcesy sportowe

Z przyjemnością informujemy, że Wójt Gminy Sztutowo wyróżnił upominkiem Michała Sochaczewskiego za sukcesy sportowe osiągnięte w roku 2020. Michał wraz  z drużyną UKS Morze Stegna zdobył II miejsce w Pomorskiej Lidze Futsalu w kategorii wiekowej U-12.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sty
21

Informacja o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.
Temat posiedzenia: Omówienie materiałów przedłożonych pod obrad sesji Rady Gminy Sztutowo. 
Sty
21

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.713 ze zmianami ) oraz art.15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy dnia 31 marca 2020 r, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r, poz.568 ze zmianami) zwołuję :

XXIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 27 stycznia 2021 r na godz. 10.00,

która odbędzie się w trybie zdalnym.

Sty
18

Apel dot. wsparcia dla branży turystycznej

Wójt gminy Sztutowo złożył podpis pod apelem dot. zimowego zamknięcia turystyki oraz nie pomijania miejscowości nadmorskich w planowanym mechanizmie wsparcia. Apel wystosowany został przez nieformalną Koalicję Nadmorską złożoną z wójtów, burmistrzów i prezydentów nadmorskich miast i gmin.

Treść apelu –> Apel koalicji nadmorskiej z dnia 15 stycznia 

Sty
18

Ankieta

Zachęcamy do  wypełnienia ankiety elektronicznej, dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Link do ankiety: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

Ankietę skierowało Ministerstwo Infrastruktury, na potrzeby oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w perspektywie finansowej 2021 -2027. 

Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021 r.

Sty
15

Podziękowania za udział w zbiórce krwi

Dzisiejsza zbiórka krwi zakończyła się sukcesem, mimo niesprzyjających warunków pogodowych do udziału w akcji zgłosiło się 20 osób, z czego krew oddało 18 dawców. Chcielibyśmy złożyć podziękowania wszystkim krwiodawcom, którzy odpowiedzieli pozytywnie na nasze apele z prośbą o oddanie krwi w ramach akcji Ultrakrew “Każdy ma swój Krwiobieg” . Mamy nadzieję, że Państwa postawa znajdzie godnych naśladowców. Składamy również podziękowania wszystkim organizatorom oraz osobom biorącym aktywnie udział w promowaniu idei krwiodawstwa. Zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach!

Sty
14

Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

Sty
14

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo, dnia 14.10.2021 r.
 
INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 15  stycznia  2021 r.  o  godz. 8.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sztutowo w celu  rozpatrzenia  petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2,  planowanych od 2021 r.

Sporządziła:
Iwona Cich

Sty
14

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały ws. określenia wykazu kąpielisk

Wójt Gminy Sztutowo zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w roku 2021. Uwagi oraz propozycje zmian należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej do Wójta Gminy Sztutowo z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu, do 5 lutego 2021 roku. Po upływie terminu składania uwag i propozycji zmian, wnioski nie będą rozpatrywane.

Sty
13

Zmiana numerów wewnętrznych

Informujemy, że zmianie uległy numery telefonów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Sztutowie. Nowe numery dostępne są w dziale PRACOWNICY lub bezpośrednio w lewym panelu bocznym naszej strony internetowej.

Sty
12

Zbiórka krwi w ramach akcji “Ultrakrew”

W ramach ogólnopolskiej zbiórki krwi na hasło ULTRAKREW, kolejny raz zapraszamy do Sztutowa. Krwiobus na wszystkich Krwiodawców będzie czekał przy Urzędzie Gminy w piątek 15 stycznia w godzinach 9-13.
Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie swojego udziału w zbiórce krwi.
Zgłoszenia przyjmuje Agata Kibort pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 613 lub na adres akibort@sztutowo.ug.gov.pl

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"