lis
24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

lis
24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WINDYKACJI I PODATKU VAT
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw do spraw windykacji i podatku VAT w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

lis
23

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY  NA ZASTĘPSTWO NA OKRES TRZECH LAT Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA NA CZAS NIEOKREŚLONY

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa  w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

lis
19

Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR – uzupełnienia

Informujemy, że w związku ze zmianą zasad naboru konieczne będzie zebranie dokumentów potwierdzających pracę w byłych PPGR osób wskazanych w oświadczeniach złożonych do Urzędu Gminy w Sztutowie. Urząd Gminy zwróci się w tej sprawie do KOWR w Pruszczu Gdańskim, do ZUS i do KRUS, prosimy jednak, aby osoby, które mogą mieć w posiadaniu taki dokument, przekazały jego kopię do Urzędu Gminy w Sztutowie, co znacznie przyspieszy procedurę. Mamy czas na złożenie potwierdzenia weryfikacji wniosków do 15 grudnia br., więc czas ma tu duże znaczenie.
Prosimy również osoby, które nie podały żadnego kontaktu do siebie, tzn. adresu e-mail lub numeru telefonu, aby jak najszybciej uzupełniły te informację.
Kontakt: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl, tel. 55 247 81 51, w. 608 lub 634.

paź
28

Apel o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Urzędzie Gminy w Sztutowie. Bardzo dużą ilość spraw możemy załatwić telefonicznie i elektronicznie (e-mail, E-PUAP) oraz poprzez skrzynkę podawczą zawieszoną na wejściu głównym do Urzędu. Unikając osobistych kontaktów można też posłużyć się bramofonem przy drzwiach głównych.
Pamiętajmy również o dezynfekcji rąk i obowiązku zakładania maseczek podczas wizyty w Urzędzie.

paź
12

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

OSOBY FIZYCZNE
 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) na usunięcie  drzew, które rosną na terenach prywatnych, stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – właściciel nieruchomości musi dokonać zgłoszenia  zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, w przypadku gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
    Więcej informacji w rozwinięciu…
paź
08

UWAGA właściciele nieruchomości niezamieszkałych mających zamiar wystąpić z gminnego systemu gospodarki odpadami.

Z dniem 23 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U.2021.1648 z dnia 2021.09.08). Ustawa ta zmieniła szereg zapisów w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12), określającej zasady gospodarki komunalnej. Między innymi w art. 6c uchylony został jego ust. 2c, określający zasady przystępowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wprowadzono do tego przepisu także nowe zapisy, w postaci ust. 3b, 3c i 3e, w myśl których gmina jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą spełnić szereg warunków, aby oświadczenie o wystąpieniu z systemu gminnego było skuteczne.

W związku z powyższym, poniżej ponownie publikujemy zasady skutecznego złożenia oświadczenia o wystąpieniu z gminnego systemu gospodarki odpadami.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

sty
15

TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS- Co V -2 informuje, że na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie organizuje pomoc w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V -2.

lis
29

Szkoła Podstawowa w Sztutowie w projekcie “Klimat w szkołach metropolii”

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot otrzymał prawie 3 mln zł dofinansowania na projekt “Klimat w szkołach metropolii”, który będzie realizowany w 40 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w całej metropolii. 
poniedziałek 29 listopada o godz. 15.00 w III LO w Gdyni zostanie podpisana umowa na realizację projektu “Klimat w szkołach metropolii”.
Bierze w nim udział aż 40 szkół, zarówno z dużych miast, jak Gdynia, Gdańsk, Tczew, Malbork, Rumia, jak i małych miejscowości – Kłodawa, Bielkówko, Dębogórze czy Linia. W ramach projektu zostaną wybudowane tzw. zielono-niebieskie inwestycje, przeszkoleni zostaną nauczyciele, a uczniowie zyskają wiedzę na temat działań ograniczających zmiany klimatu. 
lis
29

IX Jesienny Rajd Nordic Walking w Kątach Rybackich – fotorelacja

Fotorelacja z IX Jesiennego Rajdu Nordic Walking w Kątach Rybackich, który odbył się 27.11.2021 r.

lis
29

Animacja społeczna w dobie pandemii – spotkanie

W imieniu Fundacja Strefa Mocy i Klub Nowodworski serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach Żuławskie Centrum Organizacji Pozarządowych, którego tematem będzie animacja społeczna w dobie pandemii koronawirusa.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 listopada o godz. 14.30 w Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim.
Podczas spotkania omówione zostaną wyniki badania działań covidowych organizacji pozarządowych, zrealizowane przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich.
Wyzwania działalności animacyjnej w kryzysie wywołanym przez pandemię to problem, który dotyczy zarówno organizacji pozarządowych, jak i samorządów prowadzących działania w ramach rewitalizacji, włączenia społecznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Spotkanie poprowadzą Jerzy Boczoń – Prezes Fundacja RC z Gdańska oraz Łukasz Samborski – Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego.
lis
26

Mała książka – wielki człowiek

Jeżeli masz dziecko w wieku przedszkolnym przyjdź z nim do biblioteki. Każdy przedszkolak otrzyma wyprawkę czytelniczą, kartę małego czytelnika i zakładkę do książki.

http://wielki-czlowiek.pl/

lis
25

IX Jesienny Rajd Nordic Walking w Krainie Kormoranów

Serdecznie zapraszamy na IX Jesienny Rajd NORDIC WALKING w KRAINIE KORMORANÓW 
➡ Kąty Rybackie, dnia 27.11.2021 r.
Zamknięcie rejestracji: 25.11.2021 r. o godzinie 23:59
 
PROGRAM IMPREZY:
lis
24

Spotkanie w sprawie przyszłości zabytkowych hal

23 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie z inicjatywy i na zaproszenie Wójta Gminy Sztutowo odbyło się spotkanie poświęcone możliwości przekazania i zaadaptowania zabytkowych hal magazynowych (dawne hale zbrojeniowe DAW), na potrzeby utworzenia Centralnej Składnicy Muzealnej. W ramach przypomnienia informujemy, że hale magazynowe są własnością Gminy Sztutowo, natomiast ich położenie w Stefie Ochronnej Pomnika Zagłady, którym jest zespół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof, stwarza duże ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością.
lis
23

Dotacje dla Gminy Sztutowo

Miło nam poinformować, że Gmina Sztutowo uzyskała dwie dotacje na wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z badaniami architektonicznymi dla budynku hali północnej byłych Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych DAW, znajdującej się w strefie ochronnej Pomnika Zagłady w Sztutowie. Wójt Gminy Sztutowo podpisał umowy o dofinansowanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na kwotę 20.000 zł oraz z Powiatem Nowodworskim na kwotę 3.000 zł. Pieniądze z obu źródeł wpłynęły już na konto gminy. Wkład własny gminy wyniesie 5.905 zł. Zadanie zostanie wykonane do połowy grudnia 2021 r.

lis
21

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy Pracownikom Pomocy Społecznej oraz osobom wspierającym ich pracę serdeczne życzenia i podziękowania za działanie na rzecz osób potrzebujących.
Życzymy Wam, aby każdy dzień pracy przynosił zadowolenie i poczucie satysfakcji.

lis
19

Termin posiedzeń komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki Rady Gminy Sztutowo odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie, natomiast posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych Oświaty i Kultury Rady Gminy Sztutowo odbędzie się 22 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie .

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"