Kwi
04

Funkcjonowanie hoteli i miejsc noclegowych

 ****** Dla wspólnego bezpieczeństwa *********

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566 hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte.  Więcej informacji w rozwinięciu…

Kwi
03

Plaże zamknięte do odwołania

Informujemy, że od 1 kwietnia obowiązuje zakaz wstępu na wszystkie plaże w Polsce. W związku z tym zagrodzone zostały zejścia na plaże nr 60 i 61 w Sztutowie oraz 51, 52, 53 w Kątach Rybackich do odwołania. Jednocześnie przypominamy, że zakaz dotyczy wszystkich plaż oraz zejść. Apelujemy o przestrzeganie zaleceń i obowiązujących zakazów. W przypadku łamania przepisów każdy musi liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami karnymi i finansowymi.

Kwi
02

Wzmożone kontrole policji na drogach

W najbliższy weekend Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim rozdysponuje patrole policyjne do wzmożonych kontroli w Rybinie i w Drewnicy – na drogach dojazdowych do Stegny, Sztutowa i Krynicy Morskiej. Policjanci będą radykalnie egzekwować obowiązujące przepisy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, sprawdzając ilość osób w pojazdach oraz czy przemieszczanie się jest związane z ważnymi potrzebami życiowymi. Osoby łamiące obostrzenia muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.
Prosimy wszystkich podróżujących o rozwagę w podejmowaniu decyzji. Wszyscy rozumiemy, że to bardzo trudny czas, że brakuje nam spacerów i świeżego powietrza, jednak wierzymy, że cierpliwość i izolacja jest najlepszym sposobem na pokonanie epidemii.
Dbajmy o siebie i naszych najbliższych. Razem damy radę.
#zostanwdomu

Kwi
02

AKCJA „KTO NIE NOSI TEN ROZNOSI”

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku rekomenduje powszechne noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. My również zachęcamy i polecamy. Zostańmy w domach, ale zakładajmy maseczki, kiedy musimy wyjść!
#KtoNieNosiTenRoznosi

Zebraliśmy grupę wolontariuszek – źródło akcji to nasze przedszkole 😀 – które zaczną szyć maseczki dla naszych mieszkańców z materiałów zakupionych przez Gminę Sztutowo. Już niedługo będą dostępne, śledźcie naszą stronę i profil FB.

Mar
31

Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z epidemią

UWAGA! od 1 kwietnia rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od jutra do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniają się zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszona będzie działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży.

Więcej informacji o wszystkich nowych ograniczeniach w rozwinięciu oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

Kwi
03

Zamknięcie lasów i szlaków w rezerwatach przyrody

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją Premiera RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje o czasowym zamknięciu wyznaczonych przez RDOŚ szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego, rowerowego i jazdy konnej wierzchem w rezerwatach przyrody województwa pomorskiego.

Więcej informacji w rozwinięciu…

Kwi
03

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

W załączeniu protokół z wyboru wykonawcy w przedmiocie: Zagospodarowanie terenu działki nr 68/4 przy ul. Morskiej/Leśnej w Sztutowie z wydzieleniem strefy dla pojazdów wolnobieżnych obsługi turystycznej. >>>>  PROTOKÓŁ

Mar
27

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w przedmiocie:
Zagospodarowanie terenu działki nr 68/4 przy ul. Morskiej/Leśnej w Sztutowie z wydzieleniem strefy dla pojazdów wolnobieżnych obsługi turystycznej.
Termin składania ofert: do 3.04.2020 r.
Dopuszcza się możliwość przesłania oferty e-mailem na adres info@sztutowo.ug.gov.pl.

Kryterium długość okresu gwarancji będzie ocenianie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru Robót.
W formularzu oferty wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów okresu gwarancji.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według następujących zasad:
– za zadeklarowanie okresu gwarancji – 36 miesięcy – 0 pkt;
– za zadeklarowanie okresu gwarancji – 48 miesięcy – 10 pkt;
– za zadeklarowanie okresu gwarancji – 60 miesięcy – 20 pkt;
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w pełnych miesiącach.
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy.
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy.
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego, np. brak wskazania okresu gwarancji lub wskazanie błędnego zakresu) oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres gwarancji zostanie przyjęty okres 36 miesięcy.
Dokumenty są dostępne na stronie BIP.

Mar
26

Podawanie stanów wodomierzy

Komunikat spółek CWŻ oraz „Mierzeja” na temat pracy inkasentów i płatności:

1. Na podstawie podania stanu rzeczywistego wodomierza Spółka wystawi fakturę, którą doręczymy za pośrednictwem poczty lub naszych inkasentów.
2. Faktury będą pozostawiane w Państwa skrzynkach pocztowych bez konieczności wizyt w domu.
3. W najbliższym czasie Spółki wstrzymały do odwołania wizyty inkasentów w domach odbiorców, jak również płatności gotówkowe.
4. We wszystkich pozostałych przypadkach wystawiane będą faktury w oparciu o tzw. średnie zużycia w analogicznym okresie.
5. Płatności należy dokonać elektronicznie lub w instytucjach do tego powołanych (banki, poczta).

Do odwołania pozostaje zamknięta kasa w siedzibie Spółki „Mierzeja”.

Prosimy, przekazujcie tę informację osobom z waszego otoczenia, które nie korzystają z internetu.

Sposób podawania stanu licznika:
CWŻ:
tel.: 55 246-26-84 lub 55 246-02-70
e-mail: rozliczenia@cwz.pomorskie.pl
ebok.cwz.pomorskie.pl
tel. inkasenta: 664-934-387

Mierzeja:
e-mail: ania@pkmierzeja.pl
tel.: 55 247-84-63 wew. 34 lub 33; 795-908-463; 55 247-64-46

Mar
25

Pomoc dla przedsiębiorców

Drodzy mieszkańcy,
proszę przyjąć moje pełne zapewnienie, iż w tym bardzo trudnym czasie wszyscy jesteśmy razem.  Niestety wszyscy odczujemy skutki epidemii, ale na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie.
Od kilku dni wdrażamy pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Sztutowo. Obecnie pracujemy nad aktualizacją budżetu Gminy Sztutowo na rok 2020. Wiąże się to również z pracami nad budżetem na 2021 r.  Szacujemy od nowa dochody i dotacje, które niestety, na pewno drastycznie spadną. Po ich wyliczeniu od nowa przeliczymy wydatki i inwestycje w Gminie, to pomoże nam realnie ocenić możliwości pomocowe dla naszych mieszkańców.
W dużej skali obserwuje się spowolnienie firm działających na naszym terenie. Niektóre firmy, w szczególności związane z branżą turystyczną, transportową, usługową, gastronomiczną,  mają lub będą miały poważnie zachwianą płynność finansową. Problem dotyka wielu z nas. 
Dlatego jako Wójt tej Gminy opracowuję wraz z pracownikami plan pomocy, który w oparciu o możliwości finansowe Gminy będzie możliwy do realizacji.

Mar
25

Aplikacja Kwarantanna domowa

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.
Jak aktywować aplikację?
Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.
Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

Mar
24

Rząd wprowadza nowe obostrzenia związane z epidemią

Od jutra (25 marca) do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Mar
23

Skrzynka podawcza przy wejściu do UG

Wychodząc naprzeciw potrzebom, postanowiliśmy dać mieszkańcom możliwość składania pism kierowanych do Urzędu Gminy w Sztutowie do skrzynki podawczej, która została umieszczona przy wejściu do urzędu.
Wszystkie pisma będziemy odbierać na bieżąco i rozpatrywać zgodnie z obowiązującymi procedurami, ponieważ cały czas dla Państwa pracujemy.
Jednak skrzynka nie daje możliwości potwierdzania wpływu pisma – osoby, które chciałyby mieć pewność, że sprawa jest rozpatrywana, proszone są o kontakt telefoniczny (55 247 81 51) lub e-mailowy (info@sztutowo.ug.gov.pl) po około dwóch dniach od złożenia pisma.

Mar
23

Lokalizacja cmentarza – materiał roboczy do dyskusji

Szanowni mieszkańcy,
w obecnie trudnym dla nas wszystkich czasie Urząd Gminy w Sztutowie konsekwentnie realizuje zadania nałożone na lokalny samorząd. Pomimo panującej sytuacji w kraju i na świecie, dokładamy wszelkich starań, aby zachować ciągłość pracy.
W nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 20 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Sztutowie, którego celem było omówienie propozycji lokalizacji cmentarza w naszej gminie oraz z uwagi na fakt, iż w spotkaniu nie uczestniczyli wszyscy mieszkańcy, poniżej zamieszczamy roboczy materiał, który został omówiony na spotkaniu.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"