Paź
30

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Sztutowo Nr 79/2020
od 2 listopada do odwołania Urząd Gminy w Sztutowie będzie zamknięty dla interesantów.

Powyższe działania mają charakter prewencyjny mający na celu ograniczenie możliwości pojawienia się zakażenia w Urzędzie Gminy oraz dla zachowania ciągłości pracy Urzędu.

Sprawy załatwiane będą poprzez:

 • okienko podawcze (od strony głównego wejścia),
 • skrzynkę podawczą zawieszoną na wejściu głównym do Urzędu,
 • kontakt telefoniczny,
 • e-mail,
 • platformę E-PUAP,
 • korespondencyjnie.

Paź
25

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i jest obowiązkowy.
W jaki sposób się spisać:
– poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl;
– samospis przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).
Uruchomiono również infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora), z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.
Rolniku, jeśli masz problem z wypełnieniem spisu, to zadzwoń pod numer tel.: 55 247 81 51 i przyjdź do Urzędu Gminy w Sztutowie.

Lis
23

ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI POWIATOWEJ W M. ŁASZKA

W piątek (20.11.2020 r.) dokonano odbioru robót na drodze powiatowej nr 2316G w miejscowości Łaszka. Kolejna zakończona inwestycja na naszym terenie jest wynikiem dobrej współpracy między Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim a Gminą Sztutowo. Wykonano prawie kilometr  drogi. 50% kosztów inwestycji zostało pokrytych z Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzony remont wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego. To kolejny mały krok, ale sukcesywnie dążymy do poprawy stanu dróg w naszej gminie. Razem możemy więcej.

Lis
23

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 23.11.2020

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 23.11.2020 r.

Lis
20

Losowanie upominków Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dużymi krokami zbliża się koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Z tej okazji spośród rolników z terenu gminy Sztutowo, którzy dokonali samospisu rozlosujemy trzy przypadkowo wybrane zestawy upominkowe z gadżetami spisowymi (koc piknikowy, koszulki, latarki, pendrive, torby, itp.).

W celu wzięcia udziału w losowaniu należy wysłać krótkie zgłoszenie z danymi kontaktowymi na adres e-mail rglab@sztutowo.ug.gov.pl, w tytule prosimy wpisać „Spis Rolny”.

Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia 2020 r.
Losowanie odbędzie się 4 grudnia br.

Lis
20

Współpraca z Muzeum Stutthof

Miło nam poinformować, że 16 listopada br. Gmina Sztutowo podpisała list intencyjny z Muzeum Stutthof w Sztutowie inicjujący współpracę przy opracowaniu dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej. Gmina będzie się starała uzyskać dofinansowanie na wykonanie niezbędnych ekspertyz i dokumentacji, mających na celu ratowanie cennego miejsca pamięci. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w listopadzie br. do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (w ramach naboru „MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 2021”).
Budynek Nowej Kuchni powstał w 1944 r. w ramach planowanej rozbudowy obozu Stutthof. Przeznaczony był na wydawanie posiłków dla ok. 100 000 więźniów. Nigdy jednak nie został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem – pełnił rolę magazynu, a pod koniec sierpnia 1944 r. tymczasowo stał się miejscem zakwaterowania grupy więźniów żydowskich.

Lis
20

ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.
Lis
19

POMORSKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedsiębiorczość: postawa, którą warto rozwijać
Webinary, warsztaty, spotkania z doradcami zawodowymi, konkursy, event dla młodzieży z youtuberami i mówcami motywacyjnymi odbędą się w ramach Pomorskich Dni Przedsiębiorczości 2020. W tym roku są one organizowane w formule online oraz zdalnej.

Pomorskie Dni Przedsiębiorczości 2020 to wydarzenie regionalne, odbywające się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który w tym roku potrwa od 16 do 22 listopada. Promują one przedsiębiorczość rozumianą nie tylko jako drogę do założenia własnego biznesu, ale przede wszystkim jako aktywną postawę życiową, która pozwala realizować plany zgodnie z naszymi talentami i kompetencjami.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 18 i 19 listopada zaprasza na wydarzenia związane z rozwijaniem kompetencji oraz poszerzaniem wiedzy o rynku pracy, które odbywają się w powiatach województwa pomorskiego.

Lis
17

Projekt budżetu na 2021 rok

Publikujemy zarządzenia Wójta Gminy Sztutowo w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021 oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024:
Zarządzenie WPF 2021-2024  /  Zarządzenie – projekt budżetu 2021

Lis
16

Monitorowanie jakości powietrza w Gminie Sztutowo

Gmina Sztutowo zakupiła czujnik jakości powietrza Airly, dzięki któremu mieszkańcy i turyści mogą kontrolować na bieżąco stan powietrza na naszym terenie. Monitorowanie jakości powietrza pomoże w planowaniu konkretnych działań w kierunku redukcji zanieczyszczeń oraz daje informację mieszkańcom, jak świadomie planować swoją aktywność na świeżym powietrzu.
Czujnik odczytuje w czasie rzeczywistym kilka parametrów: stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10, temperaturę, ciśnienie, wilgotność oraz kierunek i siłę wiatru.
Widget Airly jest dostępny w lewym panelu strony internetowej Gminy Sztutowo.

Zachęcamy do obserwowania.

Lis
13

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIEDZY SESJAMI

-Pracujemy nad znalezieniem odpowiedniej lokalizacji pod budowę cmentarza na terenie naszej Gminy, ostatnią proponowaną Państwu lokalizację wstępnie omówiłem na zebraniach wiejskich, oraz dokładnie podczas spotkania z mieszkańcami 23.09.2020 r. Sprawa lokalizacji jest w toku w dalszym ciągu odbywam rozmowy z mieszkańcami w celu wyjaśnienia zawiłości związanej z lokalizacją cmentarza w Gminie Sztutowo.

Lis
12

Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19

Komisja Europejska zaprasza do uczestnictwa w badaniu ankietowym pn. „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”.
Ankieta skierowana do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego znajduje się pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators, natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego została zamieszczona pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators.
Termin przeprowadzenia badania upływa 30 listopada 2020 r.

Lis
10

Płukanie sieci wodociągowej

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 02.11.2020 roku do 20.12.2020 roku przystąpił do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej. 

Lis
10

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy z 10.11.2020

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"