Cze
30

Zmiana godzin pracy UG w lipcu i sierpniu

Informujemy, że od 1 lipca do końca sierpnia 2020 r. zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy w Sztutowie na:

6:00 – 14:00.

Urząd pracuje przede wszystkim dla Państwa, staramy się być elastyczni, każdą sprawę można załatwić na różne sposoby: telefonicznie, elektronicznie, korespondencyjnie. W razie konieczności, po uprzednim umówieniu się, będzie możliwość osobistego załatwienia sprawy w godzinach dostosowanych do możliwości interesanta. W każdą środę Wójt Robert Zieliński pełni dyżur w godzinach 14:00 -17:00 – można wówczas przyjść ze sprawą osobiście. W każdej sprawie można najpierw zadzwonić – zawsze znajdziemy sposób, aby Państwu pomóc.

Cze
16

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Sztutowo – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Sztutowo w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Sztutowo. Spis zostanie przeprowadzony od 1 września  do 30 listopada 2020r.

Lip
07

Nagrody Wójta dla uczniów

Wójt Robert Zieliński przyznał 11 uczniom Szkoły Podstawowej Nagrody Wójta Gminy Sztutowo za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli na świadectwie średnią ocen minimum 5.00, wzorowe zachowanie oraz wykazali się osiągnięciami w konkursach oraz zawodach sportowych na szczeblu minimum międzyszkolnym.
Nagrody wręczał pan Wójt oraz pani Sekretarz Gminy Sztutowo Renata Głąb. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom!

Lip
03

#MetropoliaGłosuje – przed nami druga tura i kolejna bitwa o głosy

2 lipca w Stacji Kultura w Rumi odbyło się podsumowanie akcji #MetropoliaGłosuje I tury wyborów prezydenckich. Gmina Sztutowo w kategorii gmin do 10 tys. mieszkańców jest na 4 miejscu! To świetny wynik.
Frekwencja w całej metropolii wyniosła 64,8%. W końcowym rankingu akcji ważna będzie średnia frekwencja z obu tur. Wyniki nie są przesądzone. Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach. Każdy głos jest ważny. Dogrywka już 12 lipca!

Idź zagłosuj, bo wybiorą za Ciebie! – mówili samorządowcy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w Stacji Kultura w Rumi. OMGGS podsumował pierwszy etap akcji profrekwencyjnej #MetropoliaGłosuje. Przed nami druga tura wyborów 12 lipca. Gminy z najlepszą frekwencją w obu turach otrzymają w sumie 90 tys. zł. Jak zapowiadają władze miast i gmin – pieniądze trafią bezpośrednio do dzielnic, osiedli i sołectw, w które najlepiej zmobilizują się do głosowania.

Lip
03

Prace nad projektem planu ochrony PK „Mierzeja Wiślana”

Rozpoczęły się prace nad projektem planu ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”; oficjalne ogłoszenie oraz podstawy prawne znajdziecie Państwo tutaj: http://pomorskieparki.pl/…/Plany/pkmw…

Plany ochrony są dokumentami, które ustanawia się na okres 20 lat dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych oraz morskich obszarów Natura 2000. Tworzenie projektu planu dla parku jest procesem kilkuetapowym, stąd prace nad nim potrwają do połowy roku 2022. Na każdym etapie prac przewidziany jest udział wszystkich grup interesariuszy, w tym również społeczności lokalnej. Wszelkie uwagi i sugestie dla zespołu opracowującego projekt planu ochrony można zgłaszać na załączonym formularzu drogą mailową lub pocztą tradycyjną: https://pomorskieparki.pl/…/opracowanie-projektu-planu…/

Lip
02

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Sztutowo

29 czerwca br. Rada Gminy Sztutowo oceniła pracę Wójta Roberta Zielińskiego w 2019 roku. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium, co jest równoznaczne z pozytywną oceną realizacji budżetu w roku 2019. Rada podjęła również uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta.
Rada Gminy Sztutowo procedowała uchwałę stanowiącą ocenę pracy organu wykonawczego.  Mowa o wotum zaufania dla Wójta Gminy Sztutowo. Głosowanie poprzedzone zostało prezentacją „Raportu o stanie Gminy Sztutowo za rok 2019”. Tego typu sprawozdanie z rocznej działalności jest dokumentem, do publikacji którego zobowiązane są wszystkie samorządy. To wprowadzony w 2018 roku mechanizm odpowiedzialności politycznej Wójta przed Radą. Ze szczegółami Raportu zapoznał Radnych sam Wójt Robert Zieliński. Po debacie odbyło się głosowanie. Rada Gminy Sztutowo udzieliła Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
Rada Gminy udzieliła również Wójtowi Robertowi Zielińskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2019. Przed głosowaniem odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Wójt Gminy Sztutowo serdecznie dziękuje Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy w Sztutowie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu w roku 2019.

Cze
30

Święcenie łodzi rybackich


Relacja z tradycyjnego święcenia łodzi rybackich oraz nowego wozu ratowniczo-gaśniczego OSP Sztutowo – 29 czerwca, w dzień Piotra i Pawła, patronów rybaków. Odbył się też rejs po zalewie wiślanym oraz msza święta w intencji rybaków.

Cze
29

Tradycyjne święcenie łodzi rybackich

Wprawdzie Dni Rybaka w takiej formie jak zazwyczaj nie będzie w tym roku, z powodu stanu epidemii, ale nie poddajemy się tak całkiem.
Dziś – 29 czerwca, w dniu imienin Piotra i Pawła, zapraszamy na tradycyjne i uroczyste święcenie łodzi rybackich w Porcie nad Zalewem Wiślanym. A dalej… będą niespodzianki!
W tym roku obchodzimy Dni Rybaka wirtualnie – online.
Wkrótce szczegóły – śledźcie nasz profil i stronę sztutowo.pl.

Będą konkursy i nagrody do wygrania!

Cze
29

Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Sztutowo

Prezentujemy wyniki wyborów prezydenckich w naszej gminie.
Wysoka frekwencja 68,72% – brawo mieszkańcy!
Zachęcamy do licznego udziału w II turze – może pobijemy i ten rekord. 12 lipca zagłosujmy dla Polski.

Źródło informacji o wynikach: e-sztutowo.pl

Cze
29

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów na okres lipiec – grudzień 2020 r.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"