październik
08

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3c i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Sztutowo przyjęła w dniu 16 lipca 2021 r. uchwałę nr XXX/309/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 ww. uchwały, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie Gminy Sztutowo.

W związku z powyższym wyznacza się termin do 10 grudnia 2021 r., na:

październik
06

Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR

4 października ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogli skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.
Cel: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

wrz.
20

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030

Finalizujemy prace nad “Diagnozą sytuacji środowiskowej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Sztutowo” oraz “Strategią Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030”. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które prowadzone będą w okresie od 20 września do 25 października 2021 r.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz. Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. dokumentów ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

styczeń
15

TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS- Co V -2 informuje, że na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie organizuje pomoc w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V -2.

październik
14

Nagrody Wójta Gminy Sztutowo dla nauczycieli

Wójt Robert Zieliński nagrodził wyróżniających się nauczycieli. W tym roku nagrody odebrały 4 osoby. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 października i została zorganizowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W tym roku szczególne wyróżnienie i nagrody z rąk Wójta odebrały: 

Elena Madej – Szkoła Podstawowa w  Sztutowie
Gabriela Maszke – Szkoła Podstawowa w  Sztutowie
Sylwia Owsińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Sztutowie
Mirosława Florkowska – Przedszkole w Sztutowie.
październik
14

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty życzymy cierpliwości, wytrwałości i radości płynącej z Waszej codziennej pracy. Niech źródłem satysfakcji będą dla Was liczne osiągnięcia i sukcesy Waszych wychowanków.

październik
13

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO NA OKRES TRZECH LAT

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO NA OKRES TRZECH LAT

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko  urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa  w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

I. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie
Ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

IIOkreślenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Planowany termin zatrudnienia – 02 listopada 2021 rok
Zatrudnienie na okres  3 lat.

październik
13

Wynik konsultacji w sprawie zmian LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 05.10-12.10.2021 r. konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR Zarząd LGR – Rybacka Brać Mierzei w dniu 13.10.2021 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://rybackabrac.pl/aktualizacja-lokalnej-strategii-rozwoju/

październik
12

Wystawa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Minęło 10 lat od powstania związku metropolitalnego na Pomorzu. 15 września 2011 roku samorządowcy zawiązali współpracę powołując Gdański Obszar Metropolitalnym, który później przekształcił się w Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Z tej okazji trafiła do nas wystawa prezentująca najważniejsze wydarzenia w historii OMGGS, osiągnięcia, sukcesy, a także plany na przyszłość.
Zapraszamy na ulicę Turystyczną w Sztutowie, gdzie do końca tego tygodnia można poznać historię 10 lat Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
 
październik
12

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie turystyka i krajoznawstwo

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze turystyka i krajoznawstwo.
Złożono 1 ofertę. Przyznano dotację w wysokości 2.000 zł dla: Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo.

INFORMACJA O OCENIE FORMALNEJ / ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

październik
12

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 15 października 2021 r. (piątek) Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny.

październik
08

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że dnia 11 października 2021 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Sztutowie, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury Rady Gminy Sztutowo rozpocznie swoje posiedzenie.

październik
08

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie planu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

Sztutowo, dnia 8 październik 2021 r.

NE.6151.1.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO w sprawie planu polowań zbiorowych

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1683) Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Sokół” nr 7 w Gdańsku w sezonie 2021/2022.

październik
07

Wręczenie nagrody głównej w konkursie „Upcykling – drugie życie śmieci”

Z przyjemnością informujemy, że wczoraj w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbyło się uroczyste wręczenie nagrody głównej w konkursie „Upcykling – drugie życie śmieci”. Szczęście uśmiechnęło się do Janka i Adama. Rower marki Kross wręczył Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński, gratulując zwycięzcom i życząc wiele satysfakcji z wylosowanej nagrody.

październik
06

Zamknięcie drogi – Kobyla Kępa

Informujemy, że z uwagi na prace związane z budową wodociągu dnia 06.10.2021 r. oraz 07.10.2021 r. zostanie zamknięta droga gminna od skrzyżowania z ul. Polną w Kątach Rybackich w kierunku Kobylej Kępy.

Za utrudnienia przepraszamy.
Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"