Lis
07

Informacja o zrealizowanym zadaniu “Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo”

dofinansowanie

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo” objęte dofinansowaniem z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa  WFOŚ/D/III-82.E/210/2011/KONKURS AZBEST z dnia 22.08.2011 r. zostało zrealizowane i zakończone.

Do zadania przystąpiło 7 właścicieli nieruchomości. Procedury naboru i rozliczenia zadania zostały wykonane zgodnie z UCHWAŁĄ NR VII/51/2011 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

            Koszt całkowity zadania wyniósł  30306,88 zł. z tego:

–  środki własne właścicieli budynków – 9917,88 zł.

– środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Gdańsku 20389,00 zł. W tym środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. “Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” – 10 195,00zł

W wyniku realizacji zadania zdemontowano i zutylizowano 1089 m2 (15,51 Mg) wyrobów zawierających azbest.

Zadania nie zrealizowano na jednej nieruchomości, ponieważ właściciel   z powodów organizacyjnych złożył rezygnację z udziału w projekcie

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"