Sie
14

Informacja o wynikach przetargów, przeprowadzonych w dniu 14.08.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU  PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 14 SIERPNIA 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu   14 SIERPNIA 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 357/56 obręb Sztutowo o pow.  0,5505 ha, KW GD2M/00045099/3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  teren ten  jest przeznaczony  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w tym apartamentową. Dopuszcza się wbudowanie usługi podstawowej. Karta terenu C-5MW.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 795.000 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Wójt

Jakub Farinade

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 14 SIERPNIA 2018 R.
W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 14 SIERPNIA 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Nr 357/89 obręb Sztutowo o pow. 0,2933 ha, KW GD2M/00045099/3 oraz działki Nr 357/91 obręb Sztutowo o pow. 0,2536 ha, KW GD2M/00045099/3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren ten jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w tym apartamentową. Dopuszcza się wbudowanie usługi podstawowej. Karta terenu C-5MW.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 869.000 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Wójt
Jakub Farinade

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"