paź
04

Informacje na temat programu “CZYSTE POWIETRZE”

10 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Sztutowie odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na którym zostały przybliżone założenia i zakres Krajowego Programu „Czyste Powietrze”.
W sposób warsztatowy przedstawiony został sposób aplikowania do programu, w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.

PREZENTACJA NT. PROGRAMU PRZYGOTOWANA PRZEZ WFOŚiGW

Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych:
– z sieci ciepłowniczej (węzły ciepła),
– gazem ziemnym lub LPG,
– olejem opałowym,
– elektrycznością (w tym pompy ciepła),
– biomasą,
– węglem.
W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign). Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+.
Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku.
Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym, w tym na:
– docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
– montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),
– montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).

Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych dofinasowanie udzielane jest jedynie w formie pożyczki.


ULOTKA INFORMACYJNA

Wnioski można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nabór wniosków jest ciągły – rozpoczął się 19 września 2018 r. i potrwa do 30 czerwca 2027 r.

Informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl, tel. 58 743 18 20 lub 58 743 18 21.

Wszystkie informacje o programie na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"