Maj
07

Konkurs Piękna Wieś 2012

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Piękna Wieś 2012”. Konkurs odbywa się w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim i rozgrywany jest w dwóch kategoriach – „Wieś” oraz „Zagroda”.

W rywalizacji o tytuł najpiękniejszej pomorskiej wsi oraz zagrody uczestniczyć mogą  wsie, w których nie ma siedziby gminy oraz zagrody rolnicze, w tym gospodarstwa agroturystyczne, z wyłączeniem kwater turystyki wiejskiej. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci I miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 5 edycji konkursu.

Wsie i zagrody oceniane będą m.in. pod kątem estetyki posesji, dbałości o środowisko przyrodnicze, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji miejsca oraz udziału mieszkańców w lokalnych inicjatywach.

Poprzez konkurs „Piękna Wieś” promowany jest aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki. Konkurs przyczynia się również do podnoszenia  atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, ochrony krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi oraz poprawy jakości życia na wsi.

Organizatorami konkursu „Piękna Wieś 2012” są: Województwo Pomorskie – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Współorganizatorami konkursu  są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.  

Szczegółowe informacje i zasady udziału w konkursie na stronie

http://pomorskie.ksow.pl/pl/news/entry/2885-rusza-konkurs-piekna-wies-2012.html

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"