Gru
03

Dodatkowy wywóz bio-odpadów na terenie Gminy Sztutowo – 13.12.2018 r.

W czwartek 13 grudnia 2018 roku, odbędzie się dodatkowy wywóz bio-odpadów (drobne gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszona trawa) z terenu Gminy Sztutowo.

Zamiar wystawienia worków z bio-odpadami należy zgłaszać telefonicznie pod numer telefonu 55-247 81 51 wew. 49, lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sztutowie (pokój nr 2) do dnia 11 grudnia 2018 r.

Następny wywóz bio- odpadów – kwiecień 2019 roku.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"