Lut
07

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim sołectwa Łaszka

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŁASZKA .
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY W ŁASZCE W DNIU 27 luty 2019 R .

I TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 18.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚC 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .
II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 18.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.
3. Przedstawienie tematyki zebrania .
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od 12.02.2015r do dnia 12.02.2019 r.
5. Wybory Sołtysa Wsi .
a/ zgłaszanie kandydatur na Sołtysa Wsi.
b/ wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na Sołtysa Wsi .
c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .
d/ ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Sołtysa Wsi poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej
przez Przewodniczącego Komisji
6. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze Statutem Sołectwa może ona wynosić od 3-9 członków.
7. Wybory członków Rady Sołeckiej .
a/ zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej .
b wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej .
c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .
d/ ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Sołeckiej poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej
przez Przewodniczącego Komisji
8. Wolne wnioski i zapytania .
9. Zakończenie zebrania .
Bardzo proszę o niezawodny udział w zebraniu wiejskim .

WÓJT GMINY

Robert Zieliński

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"