Maj
14

Bezpłatne szkolenie

Zaproszenie

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza państwa na szkolenie
12.06.2019r.
Sala Narad w Urzędzie Gminy Sztutowo
Przekażemy najnowszą wiedzę na temat: „Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE” edycja 2019

Grupa docelowa: osoby zawodowo związane z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcy, nauczyciele, edukatorzy, indywidualni rolnicy, przedstawicie mediów branżowych, organów administracji samorządowej oraz lokalnych urzędów, instytucji i grup działania. Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16.

Tematy poruszane podczas szkoleń obejmą najnowszą wiedzę w odpowiedzi na zagadnienia:
1. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. 2. Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga Rozwoju. 3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona 4. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie. Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich społeczno – ekonomicznych skutków dla sektora rolnego oraz przybliżenie idei zrównoważonego systemu gospodarowania.
Udział w szkoleniu i catering są bezpłatne dla uczestników. Jest też możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu (jeśli szkolenie jest 2-dniowe). Każdy uczestnik otrzyma także bezpłatnie komplet 5-ciu publikacji i materiały edukacyjne na płycie CD, które wydawane są w ramach projektu.
Zgłoszenia są przyjmowane do dotowanej puli miejsc, potem tworzona jest lista rezerwowa. Jeśli udział państwa z ważnych przyczyn nie będzie możliwy, proszę o jak najwcześniejszą informację, abyśmy mogli dać szansę udziału kolejnym osobom. Uczestnikom wydajemy Zaświadczenia.

Zgłoszenie uczestnika proszę przesłać (możliwie pilnie) w mailu na adres: koordynator@zmianyklimatu.org.pl

1. Wybrany termin/miejsce szkolenia: …

2. Imię i Nazwisko: …

3. Firma/branża: …

4. Stanowisko: …

5. tel. kom: …

6. e-mail: …

Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie państwa danych osobowych przez Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 21, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi RODO.

Zaproszenie Sztutowo

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"