Maj
14

Bezpłatne szkolenie

Zaproszenie

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza państwa na szkolenie
12.06.2019r.
Sala Narad w Urzędzie Gminy Sztutowo
Przekażemy najnowszą wiedzę na temat: „Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE” edycja 2019

Grupa docelowa: osoby zawodowo związane z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcy, nauczyciele, edukatorzy, indywidualni rolnicy, przedstawicie mediów branżowych, organów administracji samorządowej oraz lokalnych urzędów, instytucji i grup działania. Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16.

Tematy poruszane podczas szkoleń obejmą najnowszą wiedzę w odpowiedzi na zagadnienia:
1. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. 2. Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga Rozwoju. 3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona 4. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie. Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich społeczno – ekonomicznych skutków dla sektora rolnego oraz przybliżenie idei zrównoważonego systemu gospodarowania.
Udział w szkoleniu i catering są bezpłatne dla uczestników. Jest też możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu (jeśli szkolenie jest 2-dniowe). Każdy uczestnik otrzyma także bezpłatnie komplet 5-ciu publikacji i materiały edukacyjne na płycie CD, które wydawane są w ramach projektu.
Zgłoszenia są przyjmowane do dotowanej puli miejsc, potem tworzona jest lista rezerwowa. Jeśli udział państwa z ważnych przyczyn nie będzie możliwy, proszę o jak najwcześniejszą informację, abyśmy mogli dać szansę udziału kolejnym osobom. Uczestnikom wydajemy Zaświadczenia.

Zgłoszenie uczestnika proszę przesłać (możliwie pilnie) w mailu na adres: koordynator@zmianyklimatu.org.pl

1. Wybrany termin/miejsce szkolenia: …

2. Imię i Nazwisko: …

3. Firma/branża: …

4. Stanowisko: …

5. tel. kom: …

6. e-mail: …

Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie państwa danych osobowych przez Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 21, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi RODO.

Zaproszenie Sztutowo

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"