Wrz
10

Zebranie sołeckie – Łaszka 18.09.2019

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS WSI ŁASZKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ   W DNIU 18 września 2019 R. (Środa) O GODZ. 18.00 W ŚWIETLICY W ŁASZCE.

TEMATYKA ZEBRANIA :

  1. OTWARCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
  2. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 R
  3. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

SOŁTYS WSI ŁASZKA    Marian Nowak

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"