Odbiór przebudowanej drogi w Kobylej Kępie

20 września 2019 r. Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński w obecności przedstawicieli wykonawcy (DROMAR Marek Drozdowski) oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dokonał odbioru robót budowlanych po przebudowaniu drogi gminnej nr 180001G w Kobylej Kępie. Inwestycja, która kosztowała w sumie 159 750 zł, została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 31 430 zł.