Paź
02

Teleopieka domowa w Gminie Sztutowo

W dniu 30 września 2019 roku Wójt Gminy Sztutowo podpisał kolejną już umowę z Polskim Centrum Opieki w Gdyni dotyczącą kontynuacji usługi Powszechnego Pomorskiego Systemu Teleopieki dla mieszkańców Gminy Sztutowo.
Gmina Sztutowo dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców przy współpracy z Polskim Centrum Opieki, umożliwia na preferencyjnych warunkach dostęp do usługi Teleopieki domowej osobom zamieszkałym na terenie Gminy Sztutowo z grupy podwyższonego ryzyka, (tj. mieszkające samotnie lub przebywające okresowo w domu samotnie w wieku 60+ lub osoby zagrożone: osoby niewidome, z zaburzeniami pamięci, po incydentach kardiologicznych, neurologicznych, o podwyższonym poziomie cukru), które wyraziły chęć przystąpienia do systemu, zakwalifikowanych do objęcia usługą przez lekarza rodzinnego lub lekarza geriatrę.
W ramach umowy Polskie Centrum Opieki w Gdyni dzierżawi Gminie Sztutowo telefony stacjonarne lub telefony komórkowy z osobistym nadajnikiem w postaci wisiorka, które są przekazywane osobom objętym systemem Teleopieki domowej. Wszelkie koszty dzierżawy telefonów ponosi Gmina Sztutowo. Szczegółowe informacje dotyczące systemu Teleopieki domowej oraz warunków korzystania z usługi znajdują się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie:
https://sztutowo.naszops.pl/teleopieka.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"