Paź
03

Nabór wniosków w LGR – Rybacka Brać Mierzei

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei ogłasza 5 naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa
1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego
1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury
1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne
1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
Termin składania wniosków 17.10.2019 r. – 31.10.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:
https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-132019-przedsiewziecie-1-2-1-dialog-spoleczny-i-udzial-lokalnych-spolecznosci-w-badaniu-i-zarzadzaniu-zasobami-rybolowstwa/
https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-142019-przedsiewziecie-1-2-3-promowanie-zachowanie-lub-upowszechnianie-rybackiego-dziedzictwa-kulturowego/
https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-152019-przedsiewziecie-1-2-5-tworzenie-lub-rozwijanie-lancucha-dostaw-produktow-sektora-rybolowstwa-rybactwa-srodladowego-i-akwakultury/
https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-162019-przedsiewziecie-1-1-1-caloroczne-produkty-turystyczne/
https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-172019-przedsiewziecie-1-1-4-wykorzystanie-wodnego-potencjalu-obszaru/

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"