Paź
05

Podpisano umowę na budowę Przekopu Mierzei Wiślanej

Od soboty na placu budowy będzie mógł pojawić się ciężki sprzęt, a wkrótce rozpoczną się właściwe prace budowlane. 4 października 2019 r.  w Kapitanacie Portu Elbląg przy ul. Radomskiej podpisano umowę na realizację budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Podpisy pod umową złożyli dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski oraz przedstawiciele polsko-belgijskiego konsorcjum: prezes zarządu NDI SA Małgorzata Winiarek-Gajewska i dyrektor regionalny na Europę przedsiębiorstwa Besix Nic de Roeck. Stało się to w obecności m.in. ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, wójta Gminy Sztutowo Roberta Zielińskiego, prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz podsekretarzy stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy i Grzegorza Witkowskiego.
Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, wykonawcą – polsko-belgijskie konsorcjum firm NDI sp. z.o.o., NDI SA (po stronie polskiej) oraz Besix (po stronie belgijskiej). 
Pierwsza część inwestycji opiewa na kwotę 992 mln 271 tys. zł i nie obejmuje wybudowania całości budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Zakres przedmiotowy tego przedsięwzięcia to:

  • budowa portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej,
  • budowa kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, 
  • budowa sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski powiedział podczas uroczystości podpisania umowy z wykonawcą, że według zapisów w dokumentach w ciągu dwóch tygodni Urząd powinien przekazać plac budowy polsko-belgijskiemu konsorcjum.
Do tej pory trwały procedury przygotowawcze: opracowanie dokumentacji, raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne, zezwolenie na realizację inwestycji, wycinka drzew, badania archeologiczne i ferromagnetyczne, a w końcu zabezpieczenie i przenoszenie roślinności. Teraz czas przejść do kolejnego etapu prac budowlanych.
– Po przekazaniu placu budowy wykonawca będzie realizował te zamierzenia, które zostały nakreślone, czyli budowę przyczółków i nabrzeży od strony Zalewu Wiślanego i od strony Zatoki Gdańskiej, tak aby materiał i różnego rodzaju konstrukcje, które są potrzebne do realizacji przedsięwzięcia, były transportowane drogą wodną, odciążając w ten sposób mieszkańców i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom – wyjaśnił Piotrzkowski. – To jest priorytetowe dla nas i wykonawcy, żeby zrealizować te obietnice – podkreślił.

Więcej informacji i zdjęcia na stronie: https://zulawytv.pl/miejscowosci/sztutowo/7352/przekop-mierzei-wislanej-wkracza-w-etap-budowy-podpisano-umowe?fbclid=IwAR0SirdvA9NVwxKaI0YS68qerW-mZhSfpksNQeoTqDHFppCV7zuUi90pdrQ

Źródło: Edyta Kozakiewicz – Żuławy TV

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"