Rozpoczyna się przebudowa ul. Barkasowej w Kątach Rybackich

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński podpisał umowę na wykonanie przebudowy ul. Barkasowej w Kątach Rybackich. Wykonawcą będzie firma Dartrans Dariusz Szutowicz z Bartoszyc. Koszt: 444 342,85 zł, z czego 50% kosztów kwalifikowalnych dofinansowanych zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja – do końca listopada br.