Lis
21

Komunikat ws. spotkania w Kątach Rybackich

        W związku z pojawieniem się w dniu 20.11.2019 r. na portalu społecznościowym komunikatu Zespołu Parków Krajobrazowych ws. spotkania z mieszkańcami Kątów Rybackich i Skowronek nt. powiększenia parku, Urząd Gminy w Sztutowie uprzejmie informuje, iż z uwagi na społeczny charakter sprawy oraz towarzyszące sprawie emocje nie wyraża się zgody na udostępnienie pomieszczeń świetlicy na przeprowadzenie ww. spotkania.
       Spotkanie zaplanowane na dzień 4 grudnia br. nie zostało uzgodnione z Urzędem Gminy w Sztutowie. Kolejne spotkanie w przedmiotowej sprawie winno być poprzedzone konsultacją (np. ankietą) z mieszkańcami.
       Jednocześnie informujemy, iż pomieszczenia świetlicy zgodnie z wolą Gminy Sztutowo winny być wykorzystywane wyłącznie na cele związane z działalnością świetlicy oraz po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Sztutowie – w celu organizacji uroczystości rodzinnych.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"