Gru
02

Informacja o lokalizacji cmentarza komunalnego

Uprzejmie informuję, iż wkrótce zostanie Państwu przedstawiona PROPOZYCJA lokalizacji cmentarza komunalnego. Obecnie trwają prace, mające na celu sprawdzenie, czy potencjalna lokalizacja wstępnie spełnia wymagania przepisów z zakresu prawa.
Wyrażam przekonanie, iż PROPOZYCJA spotka się z uznaniem społeczności Gminy Sztutowo. Jako że problem z lokalizacją cmentarza jest już od lat znany, dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedłożona Państwu propozycja była optymalna. Ewentualne problemy związane z lokalizacją cmentarza będą rozwiązywane w pełnym poszanowaniu dobra społecznego. Nadmieniam, iż propozycja, jaką przedłożymy lokalnej społeczności, jest w całości zlokalizowana na gruntach będących własnością Gminy Sztutowo. O ostatecznej propozycji lokalizacji cmentarza komunalnego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadecyduje ogół mieszkańców w konsultacjach społecznych.

Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"