Sty
13

Termin składania deklaracji – opłaty za odpady

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ŚREDNIOROCZNEGO ZUŻYCIA WODY PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. DEKLARACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY SZTUTOWO W TERMINIE DO DNIA 10 LUTEGO 2020 r.
Formularze deklaracji dostępne są na stronie Urzędu Gminy (www.sztutowo.pl w zakładce Gospodarka odpadami) oraz w Urzędzie Gminy w Sztutowie – pok. nr 2.

Deklaracje będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 07:30 do 15:30.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"