Sty
13

Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo odbędą się w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – parter, pok. nr 1):
15 styczeń 2020 r. – godz.9 00 – Komisja Planowania i Budżetu
15 styczeń 2020 r. – godz.14.00 – Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury
16 styczeń 2020 r. – godz.9.00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki
Temat posiedzenia:
1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy,
2) Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok .
Sporządziła: Iwona Cich

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"