Lut
07

Struktura Urzędu Gminy w Sztutowie – część III

Z dniem 3 lutego br. nastąpiły zmiany w strukturze Urzędu Gminy w Sztutowie, zmieniły się zakresy obowiązków wielu pracowników. Będziemy stopniowo wprowadzać zmiany na naszej stronie internetowej, a raz w tygodniu przedstawiać Państwu kolejne stanowiska i to, jakimi sprawami się zajmują. Podkreślamy, że Urząd Gminy jest miejscem, w którym znajdziecie Państwo wszelką pomoc i zrozumienie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W minionych 2 tygodniach zapoznaliśmy Państwa z zadaniami Wójta oraz Rady Gminy, dziś III część poradnika – zadania Sekretarza Gminy. Tę rolę pełni pani Renata Głąb.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"