Mar
23

Lokalizacja cmentarza – materiał roboczy do dyskusji

Szanowni mieszkańcy,
w obecnie trudnym dla nas wszystkich czasie Urząd Gminy w Sztutowie konsekwentnie realizuje zadania nałożone na lokalny samorząd. Pomimo panującej sytuacji w kraju i na świecie, dokładamy wszelkich starań, aby zachować ciągłość pracy.
W nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 20 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Sztutowie, którego celem było omówienie propozycji lokalizacji cmentarza w naszej gminie oraz z uwagi na fakt, iż w spotkaniu nie uczestniczyli wszyscy mieszkańcy, poniżej zamieszczamy roboczy materiał, który został omówiony na spotkaniu.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż w trakcie spotkania pojawiły się liczne pytania oraz uwagi. Pierwotna wstępna wersja materiału, za przyczyną licznych pytań i uwag ewaluowała. Wskutek tego informacje zawarte w poniżej zamieszczonej prezentacji dostosowane zostały do uwag ze spotkania, dodatkowo opatrzone są niezbędnymi komentarzami.
Jednocześnie informujemy, iż pełny zapis ze spotkania odbytego w dniu 20 lutego 2020 r. dostępny jest na stronie internetowej:
https://zulawytv.pl/miejscowosci/sztutowo/7781/sztutowo-spotkanie-z-mieszkancami-w-sprawie-lokalizacji-cmentarza
Zachęcamy do zapoznania się z treścią materiału oraz do zgłaszania swoich uwag.
Z uwagi na charakter sprawy uprzejmie prosimy, aby zgłaszane uwagi miały formę pisemną. Uwagi można przesyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,
  • pocztą elektroniczną na email: info@sztutowo.ug.gov.pl,
  • za pośrednictwem sołtysów,
  • pozostawić w skrzynce podawczej, umieszczonej przy drzwiach wejściowych Urzędu Gminy w Sztutowie.

Na Państwa uwagi, sugestie, wnioski będziemy oczekiwać do 31 maja 2020 r.

Do pobrania >>>>>  LOKALIZACJA CMENTARZA W GMINIE SZTUTOWO

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"