Mar
25

Pomoc dla przedsiębiorców

Drodzy mieszkańcy,
proszę przyjąć moje pełne zapewnienie, iż w tym bardzo trudnym czasie wszyscy jesteśmy razem.  Niestety wszyscy odczujemy skutki epidemii, ale na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie.
Od kilku dni wdrażamy pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Sztutowo. Obecnie pracujemy nad aktualizacją budżetu Gminy Sztutowo na rok 2020. Wiąże się to również z pracami nad budżetem na 2021 r.  Szacujemy od nowa dochody i dotacje, które niestety, na pewno drastycznie spadną. Po ich wyliczeniu od nowa przeliczymy wydatki i inwestycje w Gminie, to pomoże nam realnie ocenić możliwości pomocowe dla naszych mieszkańców.
W dużej skali obserwuje się spowolnienie firm działających na naszym terenie. Niektóre firmy, w szczególności związane z branżą turystyczną, transportową, usługową, gastronomiczną,  mają lub będą miały poważnie zachwianą płynność finansową. Problem dotyka wielu z nas. 
Dlatego jako Wójt tej Gminy opracowuję wraz z pracownikami plan pomocy, który w oparciu o możliwości finansowe Gminy będzie możliwy do realizacji.
Uważam, że wśród wielu działań pomocowych najszybciej zaczniemy od odraczania opłat związanych z czynszem dzierżawnym, podatkiem od nieruchomości, podatkiem od transportu. Pomoc udzielana będzie na wniosek.
Jednocześnie informuję, iż obecnie czekamy też na wprowadzenie w życie aktów prawnych związanych z rządowym pakietem pomocy dla przedsiębiorców oraz zmianę przepisów regulujących udzielanie przez gminę różnych form pomocy dla przedsiębiorców, aby udzielanie tej pomocy uprościć.
Informacje w sprawie uzyskania pomocy będą Państwu na bieżąco przekazywane.
Jestem w pełni do Państwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"