Kwi
05

Funkcjonowanie UG podczas epidemii

Od 22.04.2020 wszystkie urzędy są dostępne dla mieszkańców w zakresie m.in. spraw meldunkowych, stanu cywilnego i ewidencji ludności.

Przypominamy, że Urząd Gminy w Sztutowie cały czas jest dostępny dla mieszkańców we wszystkich sprawach. Dla wszystkich, którzy nie mają możliwości załatwienia sprawy elektronicznie, przygotowane jest wejście boczne do urzędu „na dzwonek”. Prosimy jednak w miarę możliwości o wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

Cały czas pracujemy dla Was.

WZORY
DOKUMENTÓW

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"