kw.
17

Projekt zmiany statutu Gminy Sztutowo

Szanowni Państwo,
jesteśmy w trakcie tworzenia projektu uchwały w sprawie zmiany STATUTU Gminy Sztutowo. Chcielibyśmy ten statut napisać od nowa, dostosować go do obecnej rzeczywistości, która nagle bardzo się zmieniła. Planujemy powołać Komisję Statutową, która będzie nad takim projektem pracować. Chcemy poznać również Państwa zdanie, dlatego załączamy obecny statut ze wszystkimi zmianami i zwracamy się z prośbą o kierowanie do nas uwag i pomysłów drogą mailową: info@sztutowo.ug.gov.pl, poprzez skrzynkę podawczą i pocztą na adres Urzędu Gminy: ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Dla przypomnienia: Statut Gminy, to dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Gminy i jej komisji, pracy wójta, ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa zasady gospodarki finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego. Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, opis herbu i flagi gminy, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych Gminy.

Statut Gminy Sztutowo z 2013 r., zmiana z 26.10.2018 r., zmiana z 11.04.2019 r.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"