Kwi
21

PSZOK ponownie czynny

Od 20 kwietnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stegnie jest ponownie czynny dla mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaświadczenia z Urzędu Gminy dotyczące wykorzystania limitu będą wydawane drogą elektroniczną (info@sztutowo.ug.gov.pl) lub w UG w Sztutowie (na dzwonek). Numer kontaktowy do PSZOK: 609 542 108.
Szczegółowe informacje na temat ilości i rodzajów odpadów możliwych do przekazania znajdują się w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI >>> PSZOK.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"