Kwi
27

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 05 maja 2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – pok. nr 1 – parter) odbędzie się zamknięte posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo.

Tematyka posiedzenia: Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2019 rok.

Sporządziła: Iwona Cich

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"