Kwi
28

Odstąpienie od budowy zatok dla pojazdów wolnobieżnych

27 marca br. Wójt Gminy Sztutowo ogłosił zapytanie ofertowe w przedmiocie:
Zagospodarowanie terenu działki nr 68/4 przy ul. Morskiej/Leśnej w Sztutowie z wydzieleniem strefy dla pojazdów wolnobieżnych obsługi turystycznej.
Gmina Sztutowo przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel ok. 30 tys. zł. Złożone oferty przekraczają znacznie tę kwotę, w związku z tym Wójt Gminy Sztutowo odstępuje od podpisania umowy w tym przedmiocie.
Z uwagi na fakt, iż Gmina Sztutowo otrzymała w tym roku dofinansowanie na przebudowę 3 dróg lokalnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, kwota przeznaczona na budowę zatok może zostać przesunięta na uzupełnienie koniecznego wkładu własnego do tych 3 projektów, natomiast zatoki parkingowe dla pojazdów wolnobieżnych zostaną utworzone w przyszłym roku.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"