Maj
04

Dostępność boisk sportowych

Informujemy, że obiekty sportowe – boiska w Gminie Sztutowo na razie są nieczynne do odwołania. Zaplecze sanitarne boiska Orlik w Sztutowie jest w tej chwili remontowane – będzie przygotowane do korzystania, kiedy już będzie to możliwe. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 4 maja możliwe jest korzystanie z niektórych obiektów sportowych po spełnieniu określonych warunków:

  1. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
  2. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;
  3. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; 
  4. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
  5. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
  6. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt. 

Boiska w Gminie Sztutowo zostaną otwarte po spełnieniu tych warunków, o czym poinformujemy w późniejszym terminie. Jeżeli będą chętne grupy do korzystania z boiska Orlik lub boiska przy ul. Obozowej w Sztutowie – 6-osobowe + opiekun/trener – prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Sztutowie. Boiska będą mogły być wówczas udostępnione w konkretnych godzinach, po spełnieniu określonych warunków związanych z bezpieczeństwem.
Przypominamy, że z placów zabaw i siłowni plenerowych zgodnie z rozporządzeniem nadal nie można korzystać.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"