Maj
08

Działania ws. zagrożenia suszą

W dniu 7 maja 2020 r. z inicjatywy Wójta Gminy Sztutowo Roberta Zielińskiego, pracownicy Urzędu Gminy w Sztutowie wraz z przedstawicielami Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim – przeprowadzili wizję w terenie w tzw. części żuławskiej gminy, w zakresie dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Sprawdzany w szczególności był stan przepustów przy drogach powiatowych i gminnych.
Potrzeb jest wiele. Na miarę posiadanych możliwości, planuje się zrealizować najpilniejsze działania.
Problem przeciwdziałaniu skutkom suszy jest bardzo szeroki. Apelujemy, aby rolnicy dołożyli wszelkiej staranności, aby urządzenia melioracyjne stale utrzymywać w odpowiedniej drożności i przepustowości.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"