Maj
15

Sprzeciw ws. budowy masztu

Informujemy, że Wójt Gminy Sztutowo, współdziałając z Radnymi i mieszkańcami Sztutowa, na mocy prawa strony w postępowaniu, złożył do Starosty Nowodworskiego sprzeciw dla realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie działki 67/6 (ul. Morska w Sztutowie).
Budowa masztu o wysokości niemal 50 m może negatywnie wpłynąć na cele ochronne obszarów cennych przyrodniczo, a zasięg uciążliwości masztu będzie przekraczał granice działki, na której zostanie postawiony. Będziemy się starali, na miarę naszych sił i środków, nie dopuścić do zrealizowania takiej inwestycji w centrum miejscowości.

PISMO – Sprzeciw

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"