Maj
19

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA OD 25.05.2020

Szanowni Rodzice,
wznawiamy pracę przedszkola od 25 maja 2020 r. w ścisłym reżimie sanitarnym.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolu, na chwilę obecną od poniedziałku przyjęte zostaną tylko dzieci, których rodzice pracują realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz tych dzieci, których oboje rodzice wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej swojego pracodawcy i nie moją możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.
Dzieci będą przebywać w grupach, które zorganizujemy na podstawie deklarowanych przez Państwa godzin pobytu zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ – nie ma możliwości zmiany tych grup.
Są Państwo zobowiązani przyprowadzić dzieci do przedszkola jedynie w godzinach 7:00 – 8:00 natomiast odbierać 14:30 – 16:00. W pozostałych godzinach przedszkole jest zamknięte, po godzinie 8:00 nie przyjmujemy dzieci. Przyprowadzając dziecko do drzwi głównych przedszkola, rodzice nie wchodzą na jego teren. W przedsionku wyznaczony pracownik zmierzy dziecku temperaturę, zapisze czas wejścia, zaś dziecko zostanie odebrane przez innego, wyznaczonego pracownika, rozebrane w szatni i zaprowadzone do grupy pod opiekę nauczyciela. Rodzice nie mają wstępu na teren przedszkola. Podczas odbioru dziecka, zgłaszają Państwo przez domofon i czekają na dziecko w przedsionku. Wyznaczony pracownik przyprowadzi dziecko do Państwa. Dziecko mogą przyprowadzić i odebrać jedynie rodzice lub osoba, z którą mieszka na co dzień.
Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie ankiety, podpisanie i odesłanie jej na adres e- mail: kontakt@przedszkolesztutowo.pl najpóźniej do 20 maja 2020 godz. 10:00.
Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do poszczególnych grup, otrzymają na e-mail procedury, z którymi zobowiązani są dokładnie się zapoznać oraz oświadczenia, które należy czytelnie wypełnić i podpisać przez oboje rodziców, zeskanować i odesłać na adres e–mail: kontakt@przedszkolesztutowo.pl najpóźniej do 22 maja 2020 godz. 10:00.
Jeżeli mają Państwo problem z pobraniem ankiety, jest też możliwość pobrania ankiety osobiście w przedszkolu, wypełnienia i złożenia jej w przedsionku przedszkolnym.
Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek. Zobowiązujemy Państwa do ścisłego stosowania się do poleceń personelu przedszkola.
Kontakt z nauczycielami możliwy jest jedynie telefonicznie.
Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu w Sztutowie oraz stosowne oświadczenia znajdują się na stronie: przedszkolesztutowo.pl w zakładce KOMUNIKATY.

Dyrektor Przedszkola – Katarzyna Daniluk-Szala

ANKIETA_PLA             Organizacja_pracy_Przedszkola

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"