Maj
19

Konsultacje społeczne projektu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Informujemy, że do 18 czerwca 2020 r. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. Są one prowadzone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W związku z bardzo ograniczoną realizacją prac w ramach II Etapu programu Kompleksowego zabezpieczenia Żuław w obecnej perspektywie finansowej funduszy europejskich, należy bardzo wyraźnie podnieść tę kwestię na szczeblu krajowym, w celu doprowadzenia do zmiany polityki w zakresie wydatkowania środków z UE poprzez uznanie za priorytetowe działanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla naszego regionu. Do tej pory nierozwiązany pozostaje problem niszczącej działalności bobra na wałach przeciwpowodziowych, co wciąż jest powodem naszej głębokiej troski. Dlatego zwracamy się do mieszkańców, wszystkich osób i instytucji zainteresowanych tym problemem, z prośbą o rozważenie wzięcia udziału w w/w konsultacjach społecznych. Jest to okazja do wypowiedzenia się mieszkańców Żuław, którą należy wykorzystać.

Szczegóły na temat samego projektu i sposobu składania uwag do niego znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi można również składać do Urzędu Gminy w Sztutowie – Wójt Gminy Sztutowo także złoży swoje uwagi do tego projektu.

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r.:

  • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres apgw@mgm.gov.pl w tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne IP”;
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, który zostanie zamieszczony na stronie www.apgw.gov.pl,
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dopiskiem „konsultacje społeczne IP”. W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 r.
  • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Materiały

FORMULARZ UWAG
Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej
Zał​_nr​_1​_do​_Projektu​_przeglądu.xlsx
Zał​_nr​_2​_do​_Projektu​_przeglądu.xlsx

 

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"