Maj
22

Zasady otwarcia Urzędu Gminy w Sztutowie

Urząd Gminy w Sztutowie przez cały czas trwania epidemii pracuje i na bieżąco realizuje wszystkie swoje zadania, w tym wszystkie sprawy mieszkańców – na specjalnie w tym celu opracowanych zasadach. Teraz szykuje się do otwarcia dla mieszkańców w sprawach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przygotowana jest procedura postępowania, która ma chronić pracowników urzędu oraz osoby wchodzące na teren urzędu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, które będą obowiązywały od poniedziałku 25 maja 2020 r.
Główne wejście do budynku przeznaczone będzie dla pracowników oraz klientów załatwiających niżej wymienione sprawy:

  • z zakresu urzędu stanu cywilnego
  • z zakresu ewidencji ludności
  • z zakresu gospodarki odpadami
  • z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawania decyzji na lokalizacje celu publicznego
  • z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
  • z zakresu wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
  • z zakresu zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Bocznym wejściem do budynku, tak jak w ostatnim czasie, odbywać się będzie przyjmowanie poczty przez pracownika sekretariatu oraz klientów urzędu załatwiających bardzo pilne sprawy niewymienione powyżej. Na teren urzędu nie będą wpuszczane osoby bez maseczek lub przyłbic osłaniających usta i nos oraz bez rękawic ochronnych. Przed wejściem na korytarz klient winien zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym oraz wpisać się na listę wchodzących, z zaznaczeniem pokoju, do którego się udaje.
W celu weryfikacji klientów zostało utworzone stanowisko informacyjne, w którym dyżur będą pełnić pracownicy urzędu. Zadaniem dyżurnego będzie wstępna selekcja sprawy, z jaką klient przyszedł do urzędu oraz stwierdzenie, czy jest potrzeba załatwienia sprawy bezpośrednio w pokoju, czy wystarczy, aby pracownik zszedł do stanowiska dyżurnego.

Informujemy, że kasa urzędu nadal jest zamknięta – płatności można realizować elektronicznie, w banku i na poczcie.

W dalszym ciągu preferowane jest załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez umieszczanie korespondencji w skrzynce na listy zawieszonej na głównych drzwiach urzędu.

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"