Cze
22

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS WSI ŁASZKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  

W DNIU 30 czerwca 2020 R. (wtorek)

O GODZ. 17.00 na terenie boiska przy budynku Łaszka 17

TEMATYKA ZEBRANIA :

  1. OTWARCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
  2. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 R
  3. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH TJ. DESZCZ, SILNY WIATR- SOŁTYS ZASTRZEGA PRAWO ODWOŁANIA ZEBRANIA.

SOŁTYS WSI ŁASZKA                                               

Marian Nowak

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"