Cze
22

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS WSI ŁASZKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  

W DNIU 30 czerwca 2020 R. (wtorek)

O GODZ. 17.00 na terenie boiska przy budynku Łaszka 17

TEMATYKA ZEBRANIA :

  1. OTWARCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
  2. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 R
  3. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH TJ. DESZCZ, SILNY WIATR- SOŁTYS ZASTRZEGA PRAWO ODWOŁANIA ZEBRANIA.

SOŁTYS WSI ŁASZKA                                               

Marian Nowak

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"