Lip
02

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Sztutowo

29 czerwca br. Rada Gminy Sztutowo oceniła pracę Wójta Roberta Zielińskiego w 2019 roku. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium, co jest równoznaczne z pozytywną oceną realizacji budżetu w roku 2019. Rada podjęła również uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta.
Rada Gminy Sztutowo procedowała uchwałę stanowiącą ocenę pracy organu wykonawczego.  Mowa o wotum zaufania dla Wójta Gminy Sztutowo. Głosowanie poprzedzone zostało prezentacją „Raportu o stanie Gminy Sztutowo za rok 2019”. Tego typu sprawozdanie z rocznej działalności jest dokumentem, do publikacji którego zobowiązane są wszystkie samorządy. To wprowadzony w 2018 roku mechanizm odpowiedzialności politycznej Wójta przed Radą. Ze szczegółami Raportu zapoznał Radnych sam Wójt Robert Zieliński. Po debacie odbyło się głosowanie. Rada Gminy Sztutowo udzieliła Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
Rada Gminy udzieliła również Wójtowi Robertowi Zielińskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2019. Przed głosowaniem odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Wójt Gminy Sztutowo serdecznie dziękuje Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy w Sztutowie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu w roku 2019.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"