Lip
03

Prace nad projektem planu ochrony PK „Mierzeja Wiślana”

Rozpoczęły się prace nad projektem planu ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”; oficjalne ogłoszenie oraz podstawy prawne znajdziecie Państwo tutaj: http://pomorskieparki.pl/…/Plany/pkmw…

Plany ochrony są dokumentami, które ustanawia się na okres 20 lat dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych oraz morskich obszarów Natura 2000. Tworzenie projektu planu dla parku jest procesem kilkuetapowym, stąd prace nad nim potrwają do połowy roku 2022. Na każdym etapie prac przewidziany jest udział wszystkich grup interesariuszy, w tym również społeczności lokalnej. Wszelkie uwagi i sugestie dla zespołu opracowującego projekt planu ochrony można zgłaszać na załączonym formularzu drogą mailową lub pocztą tradycyjną: https://pomorskieparki.pl/…/opracowanie-projektu-planu…/

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"