Lip
07

Nagrody Wójta dla uczniów

Wójt Robert Zieliński przyznał 11 uczniom Szkoły Podstawowej Nagrody Wójta Gminy Sztutowo za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli na świadectwie średnią ocen minimum 5.00, wzorowe zachowanie oraz wykazali się osiągnięciami w konkursach oraz zawodach sportowych na szczeblu minimum międzyszkolnym.
Nagrody wręczał pan Wójt oraz pani Sekretarz Gminy Sztutowo Renata Głąb. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom!
Nagrodę za rok szkolny 2019/2020 otrzymali:
z klas VIII:
Julia Obara
Banach Zofia
Banach Zuzanna
Grudkowska Małgorzata
Paulina Parzątka-Lipińska
Kowalik Martyna
Jackowski Tymoteusz

z klas VI:
Zuzanna Suska
Maria Jackowska
Paulina Owsińska

z klasy V:
Zofia Czubińska

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"